SUOMALAISET SUHTAUTUVAT MYÖNTEISESTI LIBERALISMIIN, KARSASTAVAT KONSERVATISMIA

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen erilaisiin taloudellisiin järjestelmiin ja ideologioihin (%)

Miten suhtautuu nykyisin erilaisiin taloudellisiin järjestelmiin ja ideologioihin (%). Lähde: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Lataa
Suhtautuminen liberalismiin (%)

Miten suhtautuu erilaisiin järjestelmiin: liberalismi. Lähde: EVAn Arvo- ja asennetutkimus.

Lataa

Lataa
Suhtautuminen konservatismiin (%)

Miten suhtautuu erilaisiin järjestelmiin: konservatismi. Lähde: EVAn Arvo- ja asennetutkimus.

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuvat: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 50 prosenttia suhtautuu myönteisesti liberalismiin, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Konservatismiin myönteisesti suhtautuu 30 prosenttia suomalaisista. Kielteisesti liberalismiin suhtautuu 25 prosenttia ja konservatismiin 47 prosenttia.

Miehet ovat naisia selvästi konservatiivisempia. 40 prosenttia miehistä suhtautuu konservatismiin myönteisesti ja lähes yhtä moni kielteisesti. Naisista konservatismiin suhtautuu myönteisesti vain 19 prosenttia ja kielteisesti yli puolet.

”Yksi liberalismi-konservatismijaon erityispiirre on, että konservatiivi voi olla myös liberaali, esimerkiksi talousliberaali. Suurin osa liberaaleista ei kuitenkaan arvosta konservatismia. Tämä näkyy puolueiden kannattajissa. Juuri konservatismi jakaa mielipiteitä vahvasti puoluekannatuksen mukaan”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Enemmistö eri puolueiden kannattajista suhtautuu myönteisesti liberalismiin kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja SDP:n kannattajia lukuun ottamatta. Myönteisimmin liberalismiin suhtautuvat kokoomuksen ja vihreiden kannattajat. Vain kristillisdemokraattien kohdalla enemmistö suhtautuu liberalismiin kielteisesti.

Myönteisimmin konservatismiin suhtautuvat kristillisdemokraattien kannattajat. Myös enemmistö perussuomalaisten äänestäjistä suhtautuu myönteisesti konservatismiin. Keskustan äänestäjistäkin lähes puolet arvostaa konservatismia. Kokoomusäänestäjät jakautuvat kahtia. Konservatismin kannatus on lähes olematonta vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa ja vähäistä myös RKP:n ja SDP:n kannattajien keskuudessa.

”Tutkimuksen perusteella samat ihmiset saattavat suhtautua myönteisesti sekä liberalismiin että konservatismiin. Euroopan keskustaoikeistolaisille puolueille ominaisessa liberaalissa konservatismissa yhdistyvät molemmat aatteet. Liberalismi ja konservatismi eivät aatteina ole toisilleen vastakkaisia. Siinä, missä liberalismi korostaa ihmisten vapautta päättää itse omasta elämästään, konservatismi korostaa perinteitä ja jatkuvuutta”, sanoo Metelinen.

Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Sami Metelinen: Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti liberalismiin, mutta karsastavat konservatismia -EVA Artikkeli osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041

viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728