Ekonomistikone.fi: Ekonomisteilta ei uudelle rahateorialle

77 prosenttia suomalaisekonomisteista torjuu väitteen, jonka mukaan valtioiden, joilla on oma valuutta, ei tarvitse olla huolissaan julkisen talouden alijäämistä, koska ne voivat luoda rahaa velkojensa maksuun, selviää ekonomistikone.fi-sivustolta. Ekonomistit siis torjuvat uuden rahateorian eli Modern Monetary Theoryn perusolettaman.

Vain kolme prosenttia taloustieteilijöistä on samaa mieltä väitteen ”valtioiden, joilla on oma valuutta, ei tarvitse olla huolissaan julkisen talouden alijäämistä, koska ne voivat aina luoda rahaa velkojensa maksuun” kanssa. Kuusitoista prosenttia vastaajista on vailla mielipidettä ja viisi epävarmoja.

Ekonomistit siis torjuvat uuden rahateorian eli Modern Monetary Theoryn (MMT) perusolettaman. Uusi rahateoria esittää, että rahapoliittisesti suvereeneilla valtioilla on mahdollisuus harjoittaa ekspansiivista finanssipolitiikkaa alijäämistä huolimatta, koska ne pystyvät rahoittamaan alijäämänsä keskuspankkinsa avulla.

Ekonomistit siis torjuvat uuden rahateorian eli Modern Monetary Theoryn (MMT) perusolettaman.

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Vuonna 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola, ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Kaisa Kotakorpi ja Roope Uusitalo.