Ekonomistikone.fi: Eläkeputken poisto kohentaa työllisyyttä

84 prosenttia suomalaisekonomisteista katsoo, että työttömyysturvan lisäpäivien, eli niin sanotun eläkeputken, poistaminen kohentaa työllisyyttä, selviää ekonomistikone.fi-sivustolta.

Vain kolme prosenttia taloustieteilijöistä on eri mieltä eläkeputken poiston työllisyysvaikutuksista. Kymmenen prosenttia vastaajista on asiasta epävarmoja, ja kolme vailla mielipidettä. Tutkijat toteavat kommenteissaan, että vaikka eläkeputkeen on jo puututtu aiemmilla päätöksillä, putken poistaminen kokonaan kannattaa, koska sen pelkkä olemassaolo saattaa lisätä ikääntyneiden irtisanomisia.

Tutkimusten perusteella eläkeputken poistaminen nostaisi ikääntyneiden työllisyyttä.”

Esimerkkejä taloustieteilijöiden perusteluista:

”Putken ehtojen kiristämisen työllisyysvaikutuksista on vakuuttavaa tutkimusnäyttöä.”

Antti Kauhanen, tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

”Tutkimusten perusteella eläkeputken poistaminen nostaisi ikääntyneiden työllisyyttä. Koska työttömyysputki nostaa todennäköisyyttä joutua irtisanotuksi, se ei välttämättä ole hyvää politiikkaa edes ikääntyneiden työllisten kannalta.”

Essi Eerola, tutkimusjohtaja, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

”Tämä keino pitkällä aikavälillä ohjaisi iäkkäämpiä työikäisiä ihmisiä pyrkimään pysymään työelämässä pidempään. Tässä ryhmässä on suhteellisen paljon työttömiä ja työelämän ulkopuolella. Edellisen kysymyksen vastauksessa mainittu alhainen reagointi pätee kuitenkin myös tähän, eli tällä keinolla yksinään ei tule suurta lisäystä työllisyysasteeseen. Mutta yhdistettynä nykyistä laajempaan työttömien uudelleenkoulutukseen ja ohjaukseen tämä voisi toimia.”

Tuomas Kosonen, tutkimusjohtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Vuonna 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola, ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.