Ekonomistikone.fi: Talouskasvu voi jatkua ilman, että rasitus luonnolle kasvaa

69 prosenttia suomalaisekonomisteista katsoo, että talouskasvun jatkuminen ei edellytä luonnonvarojen käytön jatkuvaa kasvua, selviää ekonomistikone.fi-sivustolta.

Vain kaksitoista prosenttia taloustieteilijöistä katsoo jatkuvan talouskasvun johtavan väistämättä myös aineellisen kulutuksen ja luonnonvarojen käytön kasvuun. 19 prosenttia vastaajista on asiasta epävarmoja, mutta yksikään ei vailla mielipidettä. Tutkijat toteavat kommenteissaan, että talouskasvu voi olla osin myös täysin aineetonta tai perustua luonnonvarojen aiempaa tehokkaampaan käyttöön.

Tutkijat toteavat kommenteissaan, että talouskasvu voi olla osin myös täysin aineetonta tai perustua luonnonvarojen aiempaa tehokkaampaan käyttöön.

Esimerkkejä taloustieteilijöiden perusteluista:

”Talouskasvu ymmärretään aina materiaalisena kasvuna; pitäisi ymmärtää käsitteet arvonlisä ja maksuhalukkuus – ja mitä BKT mittaa ja ei mittaa.”

Anni Huhtala, ylijohtaja, VATT

”Suomessa (ja monissa muissa maissa) BKT:n ja luonnonvarojen käytön välinen linkki on katkennut jo.”

Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, Suomen Pankki

”Aineeton pääoma yhä selvemmin kasvun lähde. Teknologian kehitys ja innovaatiot ovat merkittävä kestävän kehityksen lähde.”

Hannu Piekkola, Professori, Vaasan yliopisto

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola, ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.