Ekonomistikone.fi: Suomen kansantalous ei kestäisi nelipäiväistä työviikkoa

70 prosenttia suomalaisekonomisteista katsoo, että työviikon lyhentäminen nelipäiväiseksi seuraavan 25 vuoden aikana aiheuttaisi kansantaloudellisia vaikeuksia, selviää ekonomistikone.fi-sivustolta.

Vain kolme prosenttia ekonomisteista uskoo, että työn tuottavuuden kasvun myötä työviikko voidaan tulevan neljännesvuosisadan aikana lyhentää nelipäiväiseksi ilman, että se runnoisi taloutta. 28 prosenttia taloustieteilijöistä on asiasta epävarmoja.

”Tällä hetkellä ei ole näkyvissä näin voimakasta tuottavuuskasvua.”

Perusteluissaan taloustieteilijät toteavat muun muassa seuraavaa:

”Julkisen talouden nykyinen menorakenne ja -taso ei mahdollista tätä. En usko, että työn tuottavuuden kasvu kiihtyy niin paljon tulevina vuosina, että tätä voitaisiin tehdä.”

Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, Suomen Pankki

”Ikääntyminen on pahimmillaan seuraavan 25 vuoden aikana, joten kokoaikaisten työaikaa ei voida lyhentää. Keskimääräinen työaika tosin voi lyhentyä, jos työmarkkinauudistukset saavat useamman nyt töitä vailla olevan tekemään lyhennettyä työpäivää.”

Aki Kangasharju, toimitusjohtaja, Etla

”Vestön ikääntyminen ja alhaisen syntyvyys takaavat jo sinällään työpanoksen vähenemisen. Mukaan tulevat vielä kohoava rajaveroasteet jotka vähentävät panosta entisestään. Mihin tässä vielä kuuden tunnin työpäivää tarvitaan.”

Hannu Piekkola, professori, Vaasan yliopisto

”Tällä hetkellä ei ole näkyvissä näin voimakasta tuottavuuskasvua.”

Antti Kauhanen, tutkimusjohtaja, Etla

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola, ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.