EU MERKITSEE SUOMALAISILLE VAPAUTTA, VAKAUTTA JA VAURAUTTA

Mediamateriaalit

Lataa
Mitä EU merkitsee sinulle

Millaisia asioita EU merkitsee sinulle nykyisin henkilökohtaisesti (%). Tekstejä osin lyhennetty. Lähde: EVAn Arvo- ja asennetutkimus.

Lataa

Download: Vapaus, vakaus ja vauraus -EVA Analyysi
Vapaus, vakaus ja vauraus -EVA Analyysi

Mitä EU-jäsenyys merkitsee nykysuomalaisille? Vapaus, vakaus ja vauraus -EVA Analyysin on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Euroopan unioni merkitsee 86 prosentille suomalaisista vapaata liikkuvuutta Euroopassa ja 76 prosentille vapautta asua, opiskella ja tehdä töitä toisissa Euroopan maissa, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Suomen EU-kansanäänestyksestä tulee kuluneeksi 25 vuotta keskiviikkona 16.10.2019.

EVA selvitti EU:n merkitystä suomalaisille 14-osaisella kysymyssarjalla, johon sisällytettiin yhtäläinen määrä myönteisiä ja kielteisiä asioita

”Suomalaisten mielestä EU:hun liittyy huomattavasti enemmän hyötyjä kuin haittoja. Suomalaisten EU- ja EMU-asenteet ovat nyt myönteisimmät koko jäsenyytemme aikana”, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Vapauden jälkeen toiseksi merkityksellisin asia EU-jäsenyydessä suomalaisille on vakaus, jota tarjoavat yhteinen valuutta euro, varmuus kuulumisesta länsimaiden joukkoon ja suuremman yhteisön tarjoama turvallisuus. Vapauden ja vakauden ohella EU merkitsee monelle sen mukanaan tuomaa vaurautta. 63 prosentille suomalaisista EU merkitsee sisämarkkinoita ja niiden tarjoamia taloudellisia hyötyjä.

Suomalaisten kuva EU:sta ei ole kuitenkaan pelkästään myönteinen. Suomalaisia huolettaa EU-maiden tukeminen, kansallisen itsemääräämisoikeuden kaventuminen ja hallitsematon maahanmuutto.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–6.2.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Vapaus, vakaus ja vauraus -EVA Analyysi 14.10. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 38 23

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 97 28