SUOMALAISTEN MIELESTÄ TUKIA KÄYTTÄVÄT SELLAISETKIN, JOTKA EIVÄT NIITÄ TARVITSE

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen tukiin (%)

"Yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja, joita käyttävät surutta sellaisetkin, jotka eivät niitä välttämättä tarvitsisi" (%)

Lataa

Lataa
Suhtautuminen tukiin (%)

"Yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja, joita käyttävät surutta sellaisetkin, jotka eivät niitä välttämättä tarvitsisi" (%)

Lataa

Download: Jäähyväiset perustulolle -EVA Analyysi
Jäähyväiset perustulolle -EVA Analyysi

Suomalaisten mielestä sosiaaliturvan pitää perustua tarpeeseen. EVA Analyysin Jäähyväiset perustulolle on kirjoittanut EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 67 prosenttia on sitä mieltä, että ”yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja, joita käyttävät surutta sellaisetkin, jotka eivät niitä välttämättä tarvitsisi”. Näkemys on yleinen kaikissa demografisissa ryhmissä, eikä esimerkiksi naisten (66 %) ja miesten (68 %) käsityksissä ole juuri eroa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Puolueiden kannattajista vain vihreiden (35 %), vasemmistoliiton (42 %) ja RKP:n (47 %) äänestäjistä alle puolet pahoittelee sitä, että sosiaaliturvaa käyttävät sellaisetkin, jotka eivät välttämättä sitä tarvitsisi.

Suomalaiset torjuvat perustulon. Yli puolet suomalaisista uudistaisi sosiaaliturvaa yhdistämällä mahdollisimman monta etuutta yhdeksi tueksi sekä lisäämällä tuensaajien ohjausta ja neuvontaa. Selvä enemmistö suomalaisista katsoo, että sosiaaliturvan tulee perustua syyhyn (60 %) ja sen tulee olla vastikkeellista (73 %). Syyperusteinen sosiaaliturva tarkoittaa, että tuen saamiselle pitää olla selvästi määritelty syy, esimerkiksi työttömyys tai sairaus. Vastikkeellisuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työmarkkinatukea saadakseen tulisi etuuden vastineena pyrkiä työllistymään.

”Julkisuudessa kritisoitu työttömyysturvan aktiivimalli vaikuttaisi idealtaan pitkälti vastaavan kansalaisten odotuksia sosiaaliturvalta”, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Joka toinen suomalainen toivoo julkisten hyvinvointipalveluiden kohdentamista vain niitä eniten tarvitseville.

”Suomalaisten ajattelu sosiaaliturvasta on varsin konservatiivista: Apua saa tarvittaessa, mutta joutenolo ei ole suotavaa”, kommentoi Haavisto.

Tulokset perustuvat 2 007 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–4.10.2018. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Jäähyväiset perustulolle -EVA Analyysi ja Emilia Kullaksen blogi aiheesta maanantaina 9.9. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot:

tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 38 23

johtaja Emilia Kullas, emilia.kullas@eva.fi tai +358 40 342 44 84

Julkaisujen ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 97 28