EURO ON ENNÄTYKSELLISEN SUOSITTU

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen euroon (%)

Miten suhtautuu siihen, että rahayksikkömme vaihdettiin markasta euroksi (%)

Lataa

Download: EVA Artikkelin Euro on supersuosittu taulukkoliite
EVA Artikkelin Euro on supersuosittu taulukkoliite

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 60 prosenttia suhtautuu myönteisesti yhteisvaluutta euroon. Suhtautuminen euroon ja Suomen EMU-jäsenyyteen on myönteisempää kuin koskaan aiemmin. Myönteinen suhtautuminen euroon on vahvistunut ja kielteinen vastaavasti vähentynyt kolmena mittauskertana peräkkäin.

Euroon myönteisesti suhtautuvat ovat enemmistönä useimmissa väestöryhmissä. Miehet suhtautuvat euroon naisia myönteisemmin. Euron kannatus kasvaa koulutustason ja tulotason kasvaessa.

SDP:n ja vasemmistoliiton äänestäjien suhtautuminen euroon on selvästi myönteisempää kuin aiemmin. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänestäjät suhtautuvat euroon kriittisimmin. Molemmissa ryhmissä euroon myönteisesti ja neutraalisti suhtautuvat muodostavat kuitenkin yhdessä enemmistön.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–6.2.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Euro on supersuosittu -EVA Artikkeli 23.7. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot:

tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 38 23

viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 97 28