Tällaista sosiaaliturvaa suomalaiset haluavat – katso kuva

Lue EVA Analyysi tästä

Download: Jäähyväiset perustulolle -EVA Analyysi
Jäähyväiset perustulolle -EVA Analyysi

Suomalaisten mielestä sosiaaliturvan pitää perustua tarpeeseen. EVA Analyysin Jäähyväiset perustulolle on kirjoittanut EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Download: EVA Analyysin Jäähyväiset perustulolle taulukkoliite
EVA Analyysin Jäähyväiset perustulolle taulukkoliite

Lataa

Download: EVA Analyysin Jäähyväiset perustulolle taulukkoliite 2
EVA Analyysin Jäähyväiset perustulolle taulukkoliite 2

Lataa

Suomalaisista 60 prosenttia ajattelee, että sosiaaliturvan pitää olla ennemmin syyperusteista kuin kaikille ilman erillistä syytä maksettavaa perustuloa. Syyperusteinen sosiaaliturva tarkoittaa, että tuen saamiselle pitää aina olla selvästi määritelty syy, kuten työttömyys, pienituloisuus, sairaus, vanhemmuus, tai opiskelu. Asiaa selvitettiin EVAn vuoden 2018 Arvo- ja asennetutkimuksessa. Sosiaaliturvan uudistamisen vaihtoehdoista kysyttiin kuudella väiteparilla.

Näin tutkimus tehtiin

Tulokset perustuvat 2 007 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–4.10.2018. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

EVAn vuoden 2018 Arvo- ja asennetutkimuksessa suomalaisila kysyttiin sosiaaliturvan uudistamisen vaihtoehdoista kuudella väiteparilla. Väiteparien kautta vastaajille tarjottiin vaihtoehtoja, jotka ovat toisensa poissulkevia. Näin pyrittiin välttämään sitä, että vastaaja voisi samanaikaisesti ilmaista kannattavansa esimerkiksi perustuloa ja syyperusteisuutta.

Käsitteet ovat nimittäin toisinaan hämärtyneet julkisessakin keskustelussa.
Esimerkiksi kevään 2019 eduskuntavaalien alla useampikin puolue esitteli omia syyperusteisia ja vastikkeellisia sosiaaliturvamallejaan perustulona. Kuitenkin perustulon määritelmä on tarjota kaikille säällinen toimeentulo (tai osa siitä) ilman mitään ehtoja: Jos perustuloon liitetään vastikkeellisuutta tai tarveharkintaa, kyseessä ei enää ole perustulo.

Lisää suomalaisten sosiaaliturva-asenteista voi lukea EVA Analyysista Jäähyväiset perustulolle.