Yleistuki yhdistäisi sosiaalituet – Näin Universal Credit -malli toimisi Suomessa

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on tukien viidakko, jonka kannustimet työn vastaanottamiseen ovat heikot. Britannia yhdisti eri tukimallit  yhdeksi Universal Credit -tueksi. Puoluesihteeri Asmo Maanselkä selvittää EVA Analyysissa Sosiaaliturvan yleisavain, miten Universal Credit -malli toimii ja kuinka se istuisi Suomeen.

Ison-Britannian Universal Credit -järjestelmästä voisi ottaa mallia Suomessa ja yhdistää työikäisten ja -kykyisten työttömyys-, asumis- ja toimeentulotuet yhdeksi tueksi, kirjoittaa puoluesihteeri Asmo Maanselkä EVA Analyysissa Sosiaaliturvan yleisavain. Britannian Universal Credit yhdisti tuet. Onko tässä malli Suomelle?

 ”Yleistuki mullistaisi suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän ja työllisyydenhoidon. Yleistuki eroaa merkittävästi esimerkiksi perustulosta, koska sen tavoitteena on työkyvyn kohentaminen ja palauttaminen työmarkkinoille, eikä vain minimitoimeentulon turvaaminen. Toiseksi yleistuki myös perustuu ajatukselle, että jokaisen tukieuron pitäisi parantaa työnhakijan työkykyä ja työmarkkinavalmiuksia. Ideana on osaamisen kasvu”, sanoo Asmo Maanselkä.

Toiseksi yleistuki myös perustuu ajatukselle, että jokaisen tukieuron pitäisi parantaa työnhakijan työkykyä ja työmarkkinavalmiuksia.

 

Mikä sai kiinnostumaan Universal Creditistä Asmo Maanselkä?

Asmo Maanselkä on kristillisdemokraattien puoluesihteeri ja kauppatieteiden sekä yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on kirjoittanut pamfletin Kannustava perusturva (2017), jossa hahmotellaan sosiaaliturvauudistusta Ison-Britannian mallin pohjalta. Mutta mikä sai hänet alun perin kiinnostumaan Universal Creditistä?

”Kun kristillisdemokraattien puoluekokous hylkäsi perustulon vuonna 2015, minulle annettiin tehtäväksi kehittää parempi malli. Isosta-Britanniasta löytyi uudistus, jossa samankaltaisia tukimuotoja kuin Suomessa oli yhdistetty yhdeksi tueksi. Universal Creditin toteutuksessa viehätti erityisesti se, kuinka monimutkaisesta saadaan yksinkertaista. Suomen sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan hallituskauden asia.”

Yleistuki kannustaisi osallistumaan työmarkkinoille nykytilannetta enemmän. Yleistukimallissa kaikki työllistymispalvelut ja hakijan ohjaus koottaisiin yhteen. Jokainen työtön saisi henkilökohtaisen ohjaajan, jonka käsissä olisi työllistämisvastuu ja työttömyystukien myöntäminen. Yleistuen hakija tekisi ohjaajansa kanssa työllistymissopimuksen, jossa hän suostuisi vastineeksi tuesta parantamaan osaamistaan esimerkiksi työllistymisohjelmissa. Yleistuen hakijan olisi mahdollista aloittaa myös omaa yritystoimintaa, ja tuki mahdollistaisi joustavan siirtymisen palkkatyöstä yrittäjyyteen.

Työnteon kannustavuutta voitaisiin lisätä alentamalla pienituloisen työn efektiivistä rajaveroastetta, eli lisätulosta todellisuudessa maksettavan veron määrää, pohjoismaiselle tasolle. OECD:n suuntaa antavan laskelman mukaan yleistukeen siirtyminen voisi jopa vähentää julkisia menoja.

Isossa-Britanniassa Universal Credit -tuki yhdisti kuusi tarveharkintaista työttömyysetuutta ja verovähennysoikeutta yhdeksi tueksi. Se poisti kannustinloukkuja ja paransi tuenhakijan palveluita. Jos tukea saava saa euron lisää palkkaa, hänelle jää siitä aina käteen 37 senttiä. Tuki lasketaan automaattisesti kuukausikohtaisesti tulorekisterin avulla ja se on perhekohtainen.

Sosiaaliturvan yleisavain on EVAn Sosiaaliturvamalleja Suomelle -julkaisusarjan ensimmäinen osa. Lue tästä EVA Analyysi Sosiaaliturvan yleisavain.

Katso video! Asmo Maanselkä selittää sosiaaliturvauudistuksen minuutissa.