Eliittikö inhoaa laiskoja tuilla eläjiä? Ei vain eliitti, vaan useimmat meistä

Lue EVA Analyysi tästä

Download: Jäähyväiset perustulolle -EVA Analyysi
Jäähyväiset perustulolle -EVA Analyysi

Suomalaisten mielestä sosiaaliturvan pitää perustua tarpeeseen. EVA Analyysin Jäähyväiset perustulolle on kirjoittanut EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Kenellä on oikeus elää sosiaalituella, ja millaista tuen pitäisi olla?

Juuri julkaistu Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan kirja Huipputuloiset maalaa kuvan suomalaisesta tuloeliitistä, jota jäykkyydet, työttömät ja laiskistuva yhteiskunta harmittavat.

Mainiota, että yhteiskunnan huipputuloiset ovat löytyneet tutkimuksen aiheeksi.

Mutta yhteiskunnan tuilla eläviin ei suhtaudu nuivasti vain eliitti. Suurin osa meistä on yhtä negatiivisia tuen saajia kohtaan.

EVAn kyselyn mukaan suomalaisten selvä enemmistö ei lämpene perustulolle, vaan kannattaa sosiaaliturvaa, johon pitää olla syy ja jota vastaan pitää tehdä jotain.

EVA on vuodesta 1984 luodannut suomalaisten arvoja ja asenteita kyselytutkimuksessaan. Loppuvuodesta 2018 kysyimme myös suomalaisten näkemyksistä sosiaaliturvasta.

Selvä enemmistö (87 %) kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että jokaisella Suomessa asuvalla on velvollisuus tehdä työtä ja maksaa veroja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi.

67 prosenttia vastanneista oli samaa mieltä seuraavan väitteen kanssa:

”Yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja, joita käyttävät surutta sellaisetkin, jotka eivät niitä välttämättä tarvitse.”

Ainoastaan 18 prosenttia oli tästä väittämästä eri mieltä.

Huoli tukien tarpeettomasta käytöstä ei ole siis vain eniten tienaavan promillen kovaa ajattelua. Näin ajattelee erittäin moni suomalainen, eikä tämä ajattelutapa riipu sosioekonomisesta luokasta. Puoluekannoittain jaoteltuna vähiten tätä mieltä olivat vihreitä, vasemmistoliittoa ja RKP:tä äänestävät.

Kovimmillaan suomalaisten asenteet tukien varassa olevia kohtaan olivat synkkinä lamavuosina 1990-luvun alussa. Edelleen suomalaiset suhtautuvat konservatiivisesti sosiaaliturvaan ja sen uudistamiseen.

Joutenolo ei ole suomalaisten silmissä hyväksyttävää, tapahtui se sitten tukien tai perityn omaisuuden turvin.

EVAn kyselyn mukaan suomalaisten selvä enemmistö ei lämpene perustulolle, vaan kannattaa sosiaaliturvaa, johon pitää olla syy ja jota vastaan pitää tehdä jotain.

Enemmistö toivoo, että sosiaaliturvan rinnalle tarjottaisiin jatkossa enemmän ohjausta ja neuvontaa. Tämänhän piti olla yksi piirre paljon parjatussa työttömien aktiivimallissa vastikkeellisuuden lisäksi.

Vastikkeetonta sosiaaliturvaa suosisi vastanneista vain noin kymmenesosa.

Joutenolo ei ole suomalaisten silmissä hyväksyttävää, tapahtui se sitten tukien tai perityn omaisuuden turvin.

Työn eetos istuu suomalaisissa syvässä. Ei Luoja laiskoja elätä.

 

Emilia Kullas on EVAn johtaja

Näin tutkimus tehtiin

Tulokset perustuvat 2 007 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–4.10.2018. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.