SUOMALAISET YRITYSJOHTAJAT: TYÖMARKKINAT JA VEROTUS OVAT KILPAILUKYVYN RASITE

Mediamateriaalit

Lataa
Arvio Suomessa toimivien yritysten menestyksestä

Arviot Suomessa toimivien yritysten menestymisestä kolmen vuoden päästä kansainvälisessä kilpailussa (%)

Lataa

Lataa
Arvio Suomessa toimivien yritysten kyvystä ylläpitää palkkatasoa

Arviot Suomessa toimivien yritysten kyvystä ylläpitää nykyistä palkkatasoa ja etuja kolmen vuoden päästä (%)

Lataa

Lataa
Arvio kyvystä työllistää

Tavanomainen Suomessa toimiva yritys työllistää kolmen vuoden päästä (%)

Lataa

Download: Krooninen potilas -EVA Analyysi
Krooninen potilas -EVA Analyysi

Työmarkkinat ja verotus ovat yhä Suomen kilpailukyvyn rasite. EVA Analyysin Krooninen potilas ovat kirjoittaneet Ilkka Haavisto, Emilia Kullas ja Mika Pajarinen.

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Lataa
Emilia Kullas

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Yritysjohtajien mielestä jäykät työmarkkinat ja kireä verotus ovat Suomen kilpailukyvyn merkittävimmät rasitteet. Näiden kilpailukykytekijöiden odotetaan heikkenevän entisestään tulevaisuudessa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1 263 yritysjohtajaa.

Yritysjohtajien mukaan pahimmat yksittäiset kilpailukyvyn heikkoudet Suomessa ovat palkkojen joustamattomuus, ansiotuloverotuksen taso, työmarkkinajärjestelmä, osaavan työvoiman heikko saatavuus sekä omistamisen verotus (järjestyksessä).

”Yritysjohdon polttavin ongelma liittyy työehdoista sopimiseen. Jäykät työmarkkinat ovat selvä kasvun este ja iso työllistämisen tulppa”, sanoo EVAn johtaja Emilia Kullas.

EVA teki vastaavan kyselyn johtajille vuonna 2013. Yritysjohtajien näkemykset ovat kehittyneet myönteisempään suuntaan, mutta pysyvät siitä huolimatta synkkinä. Tulevaisuuden odotukset ovat pessimistiset.

Johtajien mukaan Suomella on viisi tekijää, jotka ovat kilpailukykymme kirkkaita vahvuuksia. Ne ovat ICT-infrastruktuuri, omaisuuden suoja, perus- ja toisen asteen koulutus, yliopistot sekä liikkeenjohdon toimintatavat.

68 prosenttia yritysjohtajista katsoo, että Suomessa toimivien yritysten palkanmaksukyky on heikkenemässä. Peräti 38 prosenttia johtajista arvioi, että yritykset työllistävät kolmen vuoden päästä vähemmän ihmisiä kuin nykyään.

Syyt yritysjohdon synkkiin näkymiin tiivistyvät hyvin yhden johtajan avoimeen vastaukseen:

”Monessa asiassa Oy Suomi Ab on kilpailukyvyssä lähes muiden kehittyvien länsimaiden tasolla, mutta kun olemme viennissä saari, valuuttanamme on euro ja työmarkkinat ovat kolmikannasta jäykkinä, niin kilpailukyky ei vain kokonaisuutena riitä.”

EVAn kilpailukykyä koskeva kysely perustuu Harvard Business Schoolin vastaavaan tutkimukseen. Kyselyssä esitetään kaksi identtistä kysymyssarjaa, joista toinen mittaa nykytilaa ja toinen tulevaisuutta. EVAn kyselyssä kilpailukilpailukyky on jaettu 21 osatekijään.

Arvioita pyydettiin suhteessa kilpailijamaihin. Esimerkiksi suomalaisen koulutusjärjestelmän kohdalla vastaajat eivät ole arvioineet sen absoluuttista tasoa vaan sitä, onko järjestelmämme tällä hetkellä huonompi vai parempi suhteessa muihin länsimaihin, ja olemmeko jäämässä lähitulevaisuudessa jälkeen kilpailijoistamme. Kysely oli toisinto vuoden 2013 kyselystä (21

osatekijästä 18 oli samoja), joten tulokset kertovat myös, miten yritysjohtajien käsitykset kilpailukyvystä ovat muuttuneet suotuisamman suhdannekehityksen aikana.

Kysely kohdennettiin yritysten ylimpiin johtajiin ja siihen vastasi 1 263 henkilöä, joista kolme neljäsosaa (75 %) oli toimitusjohtajia ja loput yritysten muuta johtoa (13 %) tai hallituksen jäseniä (12 %). Tiedot keräsi Etlatieto Oy 27.11.–18.12.2018. Vastaajat edustavat Suomessa (pl. Ahvenanmaa) toimivien, vähintään kymmenen henkilöä työllistävien yritysten ylimpiä johtajia.

Ilkka Haavisto, Emilia Kullas, Mika Pajarinen: Krooninen potilas -EVA Analyysi 17.6. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot:

tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823

johtaja Emilia Kullas emilia.kullas@eva.fi tai +358 40 342 44 84

viestintäpäällikkö Heini Larros heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 97 28