HALLITUKSEN TYÖLLISYYSTAVOITTEEN SAAVUTTAMINEN EDELLYTTÄNEE KIKY KAKKOSTA

Mediamateriaalit

Lataa
Työllisyysasteet

Työllisyysasteet (15-64-vuotiaat) Pohjoismaissa ja Saksassa 2018. Lähde: Eurostat Employment Rates.

Lataa

Download: Keinot kateissa -EVA Analyysi
Keinot kateissa -EVA Analyysi

Hallituksen yhtälö ei ratkea ilman uutta kilpailukykysopimusta. EVA Analyysin Keinot kateissa ovat kirjoittaneet Aki Kangasharju, Emilia Kullas, Ilkka Haavisto, Heini Larros ja Sami Metelinen.

Lataa

Lataa
Emilia Kullas

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Antti Rinteen hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttäisi uutta kilpailukykysopimusta, Kiky kakkosta, käy ilmi EVA Analyysista Keinot kateissa. Kiky kakkonen hillitsisi Suomen vientiteollisuuden palkkakustannusten kasvun kilpailijamaita pienemmäksi tuottavuuskehitys huomioiden. Hallitusohjelman keskeinen talouspoliittinen tavoite on 75 prosentin työllisyysaste.

Työllisyystoimenpiteistä hallituksella on käytettävissään Kiky kakkosen lisäksi muun muassa eläkeputken kiristäminen ja työtulovähennyksen kasvattaminen sekä lukuisia muita työllisyysvaikutuksiltaan vähäisempiä toimenpiteitä. Kaikkiin työllisyystoimenpiteisiin liittyy kuitenkin joku ongelma. Ne ovat joko kalliita, vaikuttavuudeltaan vähäisiä tai niistä on vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen. Esimerkiksi vaikuttavuudeltaan tehokkainta Kiky kakkosta eivät halua työntekijät, eivätkä työnantajat.

Konkreettiset keinot, joilla työllisyystavoite olisi mahdollista saavuttaa, puuttuvat hallitusohjelmasta. Hallitus siirtää vastuun työllisyystavoitteen saavuttamisesta kolmikantaiseen valmisteluun työmarkkinajärjestöille.

Mittavista menonlisäyksistä huolimatta Rinteen hallitus pyrkii myös saavuttamaan julkisen talouden tasapainon vaalikauden loppuun mennessä. Se ei onnistu ilman työllisyysastetavoitteen saavuttamista. On myös mahdollista, että investointipakettiin on ujutettu pysyväluonteisia kulutusmenoja.

Rinteen hallituksen ohjelman vero-ohjelma on vaisu, mutta menoja lisätään tuntuvasti. Taloustilanteeseen nähden finanssipolitiikka on turhan elvyttävää. Menonlisäykset olisi parempi säästää matalasuhdanteeseen.

”Elinkeinoelämä saa hallitusohjelmasta laihat eväät. Yksityisten investointien ja yrittämisen kannustimet sivuutetaan ohjelmassa. Hallitusohjelman perusteella Rinteen hallitus on heikosti valmistautunut suhdanteen kääntymiseen ja jättää kestävyysvajeen hoitamisen tuleville sukupolville”, toteaa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn johtaja Emilia Kullas.

Aki Kangasharju, Emilia Kullas, Ilkka Haavisto, Heini Larros, Sami Metelinen: Keinot kateissa -EVA Analyysi 6.6. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot:

johtaja Emilia Kullas emilia.kullas@eva.fi tai +358 40 342 44 84

viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 97 28