Tällainen on työvoimakustannusten rakenne yksityisellä sektorilla

EVAn KESÄKURSSI – KUVA 4

Työnteosta työntekijälle maksetut palkat ovat alle 60 prosenttia työvoimakustannuksista. Välittömän ansion lisäksi työvoimakustannuksiin kuuluvat sosiaaliturvamaksut, vapaapäivien palkat ja bonusten kaltaiset kertaluontoiset erät. Työvoimakustannukset vaikuttavat työvoiman kysyntään, työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Jotta uusia työpaikkoja voisi syntyä, pitää työpaikasta syntyvän arvonlisäyksen olla työvoimakustannuksia suurempi.

Lähde: Tilastokeskus. Lisää työmarkkinoiden tärkeitä lukuja EVA Raportista Työn uudet ehdot.

EVAn kesäkurssilla esittelemme kymmenen tärkeää Suomi-kuvaa, jotka käsittelevät muun muassa työtä, tulonjakoa ja koulutusta.