Arvonlisäys työtuntia kohden – Näin Suomi sijoittuu suhteessa muihin EU-maihin

EVAn KESÄKURSSI – KUVA 3

Työn tuottavuutta voidaan havainnollistaa sillä, kuinka paljon arvonlisäystä yhdessä työtunnissa saadaan aikaan. Yksi suomalainen työtunti kasvattaa bruttokansantuotetta miltei yhtä paljon kuin euromaissa keskimäärin. Silti työn tuottavuus on Saksassa ja Ruotsissakin korkeampi kuin Suomessa. Tuottavuuteen vaikuttaa tuotoksen määrän ohella sen laatu, joka näkyy tuotteiden tai suoritteiden korkeampina hintoina.

Lähde: OECD. Lisää työmarkkinoiden tärkeitä lukuja EVA Raportista Työn uudet ehdot.

EVAn kesäkurssilla esittelemme kymmenen tärkeää Suomi-kuvaa, jotka käsittelevät muun muassa työtä, tulonjakoa ja koulutusta.