Näin tehty työ jakautuu pääsektoreittain

EVAn KESÄKURSSI – KUVA 2

Yhteensä 2,3 miljoonaa työllistä teki 4,1 miljardia työtuntia vuonna 2016. Vuoteen 2006 verrattuna työtuntien määrä on taantumavuosina (2008–2016) laskenut. Etenkin teollisuustyön määrä ja osuus ovat laskeneet. Julkisyhteisöjen osuus kaikista työtunneista on pysynyt ennallaan.

Lähde: Tilastokeskus. Lisää työmarkkinoiden tärkeitä lukuja EVA Raportista Työn uudet ehdot.

EVAn kesäkurssilla esittelemme kymmenen tärkeää Suomi-kuvaa, jotka käsittelevät muun muassa työtä, tulonjakoa ja koulutusta.