Kritiikki koronatoimia kohtaan politisoitunut – suomalaiset pitävät matkustusrajoituksia liian lievinä

Suomalaisten yksituumaisuus koronarajoituksien suhteen on alkanut rakoilla. Eniten kritiikkiä saavat liian lievinä pidetyt matkustusrajoitukset. Suomalaisista 70 prosenttia arvioi matkustusrajoitukset ulkomailta Suomeen liian lieviksi, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen suosituksiin ja rajoituksiin

Suhtautuminen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettuihin/valmisteltavana olleisiin suosituksiin ja rajoituksiin (%)

Lataa

Lataa
Hallituksen koronatoimet

”Vaikka hallituksen toimet koronavirusepidemian torjumiseksi ovat poikkeuksellisen järeitä, annan niille täyden tukeni” (%)

Lataa

Download: Politisoitunut pandemia -EVA Analyysi
Politisoitunut pandemia -EVA Analyysi

Suomalaiset antavat yhä siunauksensa koronatoimille, mutta kritiikki kasvaa. EVA Analyysin Politisoitunut pandemia on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Download: EVA Analyysin Politisoitunut pandemia kuvioliite
EVA Analyysin Politisoitunut pandemia kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

EVA kysyi kevään 2021 Arvo- ja asennetutkimuksessa suomalaisten suhtautumista 13 eri suunniteltuun tai käyttöönotettuun rajoitustoimeen. Eniten kritiikkiä rajoitusten tiukkuudesta herättää lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeyttäminen, jota 43 prosenttia pitää liian tiukkana toimena.

Huolimatta näkemysten jakaantumisesta eri rajoitustoimista, kansalaisten tuki hallituksen koronatoimille on laajaa. Suomalaisista 72 prosenttia antaa täyden tukensa hallituksen toimille koronavirusepidemian torjumiseksi, vaikka ne ovat poikkeuksellisen järeitä. 19 prosenttia ei anna hallituksen toimille tukeaan. Vielä vuosi sitten 89 prosenttia suomalaisista antoi hallituksen järeille toimille tukensa.

Oppositiopuolueiden äänestäjien varaukseton tuki hallituksen toimille on kuitenkin hälvennyt. Keväällä 2020 perussuomalaisten äänestäjistä 75 prosenttia antoi tukensa hallituksen toimille, nyt niin tekee enää 42 prosenttia. Kokoomusäänestäjien varaukseton tuki hallituksen koronatoimille on pudonnut 86 prosentista 59 prosenttiin. RKP:n äänestäjien tuki on pudonnut 100 prosentista 67 prosenttiin. RKP:n äänestäjiä lukuun ottamatta hallituspuolueiden kannattajien tuki hallituksen koronatoimille on pysynyt yli 80 prosentin tasolla.

”Koronakriisin hoitoon liittyvä politiikan linnarauha on ohi, ja oppositiopuolueiden yltyvä kritiikki hallitusta kohtaan on kannustanut osaa näiden puolueiden äänestäjistä kyseenalaistamaan liian tiukoiksi koettuja koronatoimia. Ilmiö on havaittavissa useiden kevään Arvo- ja asennetutkimuksen kysymysten kohdalla”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen, joka on kirjoittanut EVA Analyysin Politisoitunut pandemia.

Väestöstä erottuu puolueiden äänestäjien lisäksi yksi ryhmä, joka ei hallituksen toimille varauksetonta tukea anna: yrittäjät. Viime keväänä yrittäjistä 82 prosenttia tuki rajoitustoimia, nyt enää 49 prosenttia.

”Koronarajoitusten pitkittyminen on iskenyt erityisen rajusti tiettyjen alojen, esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alojen, yrityksiin, ja se todennäköisesti näkyy yrittäjien näkemyksissä rajoitustoimista”, Metelinen sanoo.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Politisoitunut pandemia -EVA Analyysi maanantaina 3.5. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728