Suomalaiset aloittaisivat talouden tasapainottamisen pian – enemmistö leikkaisi menoja

Suomalaisista 60 prosenttia aloittaisi julkisen talouden tasapainotustoimet tämän eduskuntavaalikauden aikana, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Eri mieltä on 13 prosenttia vastaajista. 63 prosenttia tasapainottaisi julkista taloutta menoja leikkaamalla, 18 prosenttia on eri mieltä.

Mediamateriaalit

Lataa
Suhtautuminen julkisen talouden tasapainottamista koskeviin väittämiin (%)

Lataa

Download: EVA Artikkelin Suomalaisten enemmistö leikkaisi menoja talouden tasapainottamiseksi kuvioliite
EVA Artikkelin Suomalaisten enemmistö leikkaisi menoja talouden tasapainottamiseksi kuvioliite

Lataa

Lataa
Sanna Kurronen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

”Vahva tuki menoleikkauksille on selkeä muutos aikaisempaan. Vaikka suomalaiset näkevät julkisen velan hyvin ongelmallisena, menoleikkaukset eivät yleensä innosta suomalaisia”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen, joka on kirjoittanut EVA Artikkelin Suomalaisten enemmistö leikkaisi menoja talouden tasapainottamiseksi.

Vain 31 prosenttia suomalaisista katsoo, että julkista taloutta tulee tasapainottaa verotusta kiristämällä. Veronkiristyksiä vastustaa 48 prosenttia.

”Taloustieteen tutkimuskirjallisuus tukee ajatusta, että menoleikkaukset haittaavat sopeutustoimena taloutta vähemmän kuin veronkiristykset. Suurin ero leikkausten ja veronkorotusten välillä syntyy niiden vaikutuksista yksityisiin investointeihin, joita veronkorotukset vähentävät selvästi enemmän. Suomen kaltaisessa, jo valmiiksi korkean verotuksen maassa veronkorotusten haitalliset vaikutukset talouden toiminnalle on syytä ottaa vakavasti”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.3.–7.4.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sanna Kurronen: Suomalaisten enemmistö leikkaisi menoja talouden tasapainottamiseksi  -EVA Artikkeli tiistaina 20.4. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: ekonomisti Sanna Kurronen, sanna.kurronen@eva.fi tai +358 50 589 8886

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728