Ekonomistikone.fi: Minimipalkkalaki ei saa ekonomistienemmistön tukea

31 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että Suomeen on syytä säätää minimipalkkalaki, mikäli useampi ala irtautuu metsäteollisuuden tapaan liittokohtaisesta työehtosopimusmenettelystä. Toista mieltä on 29 prosenttia ekonomisteista, selviää ekonomistikone.fi-sivustolta.

Suurin osuus – peräti 36 prosenttia – on kannastaan epävarmoja ja viisi prosenttia vailla mielipidettä. Kommenteissaan ekonomistit tuovat esiin muun muassa mahdolliset negatiiviset työllisyysvaikutukset.

Eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että neuvottelujärjestelmän hajautuminen johtaa korkeampiin palkkoihin.

Esimerkiksi Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen toteaa seuraavaa:

”Hyviä vaihtoehtoja ei ole tarjolla. Minimipalkka estää kaikkein matalimman tuottavuuden työvoiman työllistymisen, paitsi monopsonin tapauksessa. Suomessa julkinen terveydenhuolto toimii pitkälle monopsonin tavoin: julkinen sektori on suurin palvelujen ostaja. Ay-liike kannattaa minimipalkkaa, koska silloin matalan tuottavuuden työvoima ei kilpaile sen työllistetyn jäsenistönsä kanssa työpaikoista. Minimipalkkaan liittyy siksi myös korkeampi veroaste, koska työtön väestö rahoitetaan sosiaaliturvalla… …Kannattaa imitoida niitä maita, joissa työllisyyspolitiikka on ollut meitä menestyksellisempää. Näitä ovat Ruotsi, Tanska ja Saksa.”

Etlan tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori Antti Kauhanen kommentoi taas näin:

”Minimipalkkalakia tarvittaisiin tilanteessa, jossa yritykset voisivat asettaa palkat kohtuuttoman alhaiselle tasolle. En usko, että Suomessa ollaan tällaisessa tilanteessa pitkään aikaan. Työehtosopimukset neuvotellaan tulevaisuudessakin pääosin valtakunnallisten ammattiliittojen kanssa, jotka varmasti pyrkivät koordinoimaan sopimuksiaan. En siis pidä todennäköisenä, että joissakin yrityksissä neuvoteltaisiin niin alhaisista palkoista, että niihin pitäisi puuttua lainsäädännöllä. Lisäksi eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että neuvottelujärjestelmän hajautuminen johtaa korkeampiin palkkoihin.”

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Vuonna 2017 aloittaneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola, ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Kaisa Kotakorpi ja Roope Uusitalo.