Ekonomistikone.fi: Vain kolmannes ekonomisteista katsoo lisätalousarvion kohdistuvan hyvin

Vain 34 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuus kohdistuu talouden elpymisen kannalta tarkoituksenmukaisesti, selviää ekonomistikone.fi-sivustolta. Taloustieteilijöiden epävarmuus kohdistumisesta on suurta.

34 prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että hallituksen lisätalousarvion yhteydessä esittämä 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuus kohdistuu talouden elpymisen kannalta tarkoituksenmukaisesti, 16 prosenttia on asiasta eri mieltä. Ja jopa 43 prosenttia taloustieteilijöistä on epävarmoja siitä, kohdentuuko lisätalousarvion toimenpidekokonaisuus oikein.

Jopa 43 prosenttia taloustieteilijöistä on epävarmoja siitä kohdentuuko lisätalousarvion toimenpidekokonaisuus oikein.

Esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja EVAn toimitusjohtaja Aki Kangasharju perustelee vastaustaan seuraavasti:

”Elvytyksen pitää olla nopeaa, määräaikaista ja kohdennettua. Nyt paketissa on liikaa hitaasti vaikuttavia, pysyväisluonteisia ja todella laaja-alaisesti kaikille hallinnonaloille jakavia menolisäyksiä.”

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Vuonna 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola, ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Kaisa Kotakorpi ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikone.fi