Ekonomistikone.fi: Koronakriisi ei merkitse tiukasti säännellyn talousjärjestelmän paluuta

Vain kymmenen prosenttia taloustieteilijöistä katsoo, että koronakriisi vie Suomen pitkäksi aikaa huomattavasti interventionalistisempaan talouspolitiikkaan, jossa kilpailun ja markkinamekanismien roolia vähennettäisiin ja sääntelytoimia lisättäisiin merkittävästi, selviää ekonomistikone.fi-sivustolta.

Selvä enemmistö ekonomisteista eli 73 prosenttia torjuu tiukasti säännellyn talousjärjestelmän paluun ja on eri mieltä väitteen Tämänhetkisen tiedon valossa on todennäköistä, että Suomessa on tarpeen siirtyä pitkäksi aikaa huomattavasti interventionalistisempaan talouspolitiikkaan, jossa kilpailun ja markkinamekanismien roolia vähennetään ja julkisen vallan sääntelytoimia lisätään merkittävästi kanssa. Neljätoista prosenttia on kannastaan epävarma tai kaksi vailla mielipidettä.

Suomi on vertailumaita jäljessä 15 vuotta etenkin työmarkkinoiden uudistamisessa.

Taloustieteilijät kommentoivat, että vaikka julkisen vallan voimakkaitakin interventioita tarvitaan nyt, ei markkinamekanismien vaikutusta taloudessa ole syytä vähentää pitkäksi aikaa.

Esimerkkejä ekonomistien perusteluista:

”Miksi ihmeessä pitäisi? Eikö tämä talouden sulkeminen osoita juuri sen, miten julkisen talouden, ihmisten ja koko kansantalouden käy, jos markkinatalouden ei anneta toimia.”

Aki Kangasharju, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla

”Asia on juuri päinvastoin. Kun epidemia saadaan hallintaan, tarvitaan niiden rakenteellisten muutosten vauhdittamista, joiden avulla BKT saadaan kasvu-uralle. Sitä ei voi toteuttaa suunnitelmatalouden periaatteilla. Nokian taannoinen nousu hidasti tarpeellisten uudistusten toimeenpanemista ja Suomi on vertailumaita jäljessä 15 vuotta etenkin työmarkkinoiden uudistamisessa.”

Vesa Kanniainen, emeritusprofessori

”On vaikea nähdä, miksi tähän olisi syytä tai että se edes nykyisten kv-velvoitteiden, etenkin EU:n suunnalla, olisi mahdollista”

Markus Jäntti, professori, Tukholman yliopisto

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Vuonna 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla suomalaisekonomistit, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola, ottavat kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Kaisa Kotakorpi ja Roope Uusitalo.