SUURI OSA SUOMALAISISTA NÄKEE YHTEYDEN PANDEMIAN JA ILMASTONMUUTOKSEN VÄLILLÄ

Mediamateriaalit

Lataa
Koronavirusepidemia on luonnon tapa huolehtia kantokyvystä (%)

Koronavirusepidemia on luonnon oma tapa vähentää liikakansoitusta ja huolehtia ympäristön ja ilmaston kantokyvystä (%).

Lataa

Lataa
Ilmastonmuutosuhka (%)

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa (%).

Lataa

Download: Luonnon vastaisku -EVA Arvio
Luonnon vastaisku -EVA Arvio

Monelle pandemia on ympäristön reaktio ihmisten toimiin. Luonnon vastaisku -EVA Arvion on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 49 prosenttia epäilee, että koronavirusepidemia on luonnon oma tapa vähentää liikakansoitusta ja huolehtia ympäristön ja ilmaston kantokyvystä, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. 30 prosenttia on eri mieltä.

Naisista suurempi osuus (55 %) kuin miehistä yhtyy väitteeseen. Akateemisesti koulutetuista selvästi pienempi osa (38 %) kuin vähemmän koulutetuista on väitteen kanssa samaa mieltä, mutta ammattikorkeakoulun käyneissä samanmielisiä on eniten (57 %). Eri puolueiden kannattajista erityisesti perussuomalaisten kannattajat (63 %) ovat sitä mieltä, koronavirusepidemia on luonnon oma tapa vähentää liikakansoitusta ja huolehtia ympäristön ja ilmaston kantokyvystä.

”Mielenkiintoiseksi jakauman tekee se, että se ei vaikuttaisi selittyvän suoraviivaisesti sillä, kuinka vakavaksi ilmastouhka koetaan. Perussuomalaisten äänestäjät erottuvat myös ryhmänä, joka on vähiten huolestunut ilmastonmuutoksesta. Tälle joukolle ihmisen toiminnan ulkopuolelta tuleva ratkaisu voi olla houkuttelevampi ilmastonmuutoksen torjumiseksi kuin omat toimet”, sanoo suomalaisten asenteista EVA Arvion Luonnon vastaisku kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Suomalaisista 69 prosenttia pitää ilmastonmuutosta aikamme suurimpana uhkana, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa. Toista mieltä on 17 prosenttia. Suomalaisten ilmastonmuutoksesta kokema uhka on liudentunut viime vuodesta kuusi prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 ilmastonmuutosta piti aikamme suurimpana uhkana, jonka torjumiseksi on nopeasti ryhdyttävä toimiin kaikissa maissa, 75 prosenttia suomalaisista.

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Sami Metelinen: Luonnon vastaisku -EVA Arvio tiistaina 14.7. kello 7.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728