TALOUSKRIISI ON SUOMALAISTEN YKKÖSUHKA

Mediamateriaalit

Lataa
Minkä kokee uhkana (%)

Kuinka suurina pitää seuraavia uhkia Suomen tai henkilökohtaisesti itsensä/läheistensä kohdalla (%).

Lataa

Lataa
Minkä kokee uhkana 2018 ja 2020 (%)

Kuinka suurina pitää seuraavia uhkia Suomen tai henkilökohtaisesti itsensä/läheistensä kohdalla (%). Vertailu 2018 ja 2020.

Lataa

Download: Näitä Suomi murehtii -EVA Analyysi
Näitä Suomi murehtii -EVA Analyysi

Ykkösuhaksi on noussut talouskriisi. EVA Analyysin Näitä Suomi murehtii on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen. Analyysin numero on päivtetty 1.7.

Lataa

Download: EVA Analyysin Näitä Suomi murehtii kuvioliite
EVA Analyysin Näitä Suomi murehtii kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaisista 77 prosenttia pitää uutta laajamittaista talouskriisiä uhkana, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toiseksi eniten pelätään pandemioita ja tarttuvia tauteja, joita pitää uhkana 72 prosenttia suomalaisista.

EVA kysyi Arvo- ja asennetutkimuksessa, kuinka suurina suomalaiset pitävät 15 eri uhkaa Suomen tai henkilökohtaisesti itsensä tai läheistensä kohdalla. Uhkailmapiirissä on tapahtunut huomionarvoisia muutoksia vuoden 2018 tutkimukseen. Vuonna 2018 kansalaisten suurin huolenaihe oli ilmaston lämpeneminen. Nyt suurin huolenaihe on laajamittainen talouskriisi. Ilmaston lämpeneminen on pudonnut huolenaiheiden listalla neljänneksi. Ilmastonmuutoksesta huolissaan olevien osuus on tippunut kymmenen prosenttiyksikköä 66 prosenttiin. Talouskriisin ja pandemioiden lisäksi suomalaisten uhkakuvissa ilmastonmuutoksen edelle on nyt myös kiilannut hallitsematon siirtolaisaalto Eurooppaan, jota pitää uhkana 67 prosenttia suomalaisista.

Suurin muutos on tapahtunut suhtautumisessa pandemioihin. Vuonna 2018 pandemioita ja tarttuvia tauteja piti uhkana 36 prosenttia suomalaisista, nyt 72 prosenttia. Talouskriisit puolestaan koettiin uhaksi myös vuonna 2018, jolloin 68 prosenttia suomalaisista piti uutta laajamittaista talouksriisiä maailmalla uhkana.

”EVAn pandemiakevään 2020 Arvo- ja asennetutkimuksen kysely piirtää kokonaisuudessaan kuvan, jossa taloudelliset huolet nousevat suomalaisilla ohi terveydellisten huolien. Kun kansalaisilta kysyttiin, kuinka suurena uhkana he pitävät koronavirusepidemiaa toisaalta terveyden ja toisaalta talouden ja toimeentulon kannalta, talous nousi siinäkin kysymyksessä terveyden edelle.  Suomalaiset näkevät talouden tilan lähivuosina melko synkkänä, mutta ovat valmiita toimiin, että talous saadaan nousuun”, sanoo suomalaisten huolista EVA Analyysin Näitä Suomi murehtii kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Talouskriisi ja pandemia ovat lähes kaikkien suomalaisten mielestä uhkia väestöryhmään katsomatta. Sen sijaan suhtautuminen ilmaston lämpenemiseen tai siirtolaisaaltoon jakaa suomalaisia.

Siirtolaisaallosta ovat eniten huolissaan perussuomalaisten kannattajat. Vuoteen 2018 verrattuna siirtolaisaaltoa uhkana pitävien osuus on kasvanut erityisesti vasemmistoliiton, kestustan ja vihreiden äänestäjien joukossa.

Suhtautumisessa ilmaston lämpenemiseen uhkana havaitaan poikkeuksellisen iso ero miesten ja naisten asenteissa. Naisista 78 prosenttia pitää ilmaston lämpenemistä uhkana, miehistä vain 54 prosenttia. Verrattuna kahden vuoden takaiseen naisten asenteet ovat pysyneet likimain samoina, mutta miesten asenteissa on tapahtunut raju 15 prosenttiyksikön pudotus.

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Sami Metelinen: Näitä Suomi murehtii -EVA Analyysi 30.6. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041

viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728