YLPEYS SUOMALAISUUDESTA POIKKEUKSELLISEN SUURTA KORONAKRIISISSÄ

Mediamateriaalit

Lataa
Onni olla suomalainen (%)

On onni ja etuoikeus saada olla suomalainen (%)

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Kansalaisista 86 prosenttia ajattelee, että on onni ja etuoikeus olla suomalainen, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on neljä prosenttia. Suomalaisuudestaan onnellisten osuus on poikkeuksellisen suuri ja vastaavia lukemia on viimeksi havaittu 1980-luvulla.

Ylpeys suomalaisuudesta kasvoi jopa kuusi prosenttiyksikköä edellisestä, vuoden 2016 mittauksesta. Kyseessä on jo kolmas peräkkäinen mittauskerta, jolloin suomalaisuudestaan onnellisten osuus on kasvanut. Sitä ennen se laski noin kymmenen vuoden ajan.

”Tulos on poikkeuksellinen EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen historiassa. Yleensä suomalaisuuden arvostus on pudonnut talouden laskusuhdanteessa. Nyt havaittua asenteiden kohentumista selittänee suomalaisten vilpitön arvostus omaa yhteiskuntaansa kohtaan koronakriisissä. Päätöksentekijät ja viranomaiset toimivat kriisissä verraten nopeasti, jämäkästi ja johdonmukaisesti saaden taakseen kansalaisten vahvan tuen. Kriisin varsinaiset sankarit olivat kuitenkin suomalaiset itse. Koronarajoituksia noudatettiin säntillisesti. Siirtyminen etäopetukseen ja etätöihin tapahtui eleettömästi ja nopeasti”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020.  Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Ylpeys suomalaisuudesta on koronakevään kultareunus -EVA Artikkeli keskiviikkona 17.6. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728