SUOMALAISET SUHTAUTUVAT AIEMPAA POSITIIVISEMMIN MARKKINATALOUTEEN Lähde: EVAn Arvo- ja asennetutkimus
Tiedotteet

SUOMALAISET SUHTAUTUVAT AIEMPAA POSITIIVISEMMIN MARKKINATALOUTEEN

Suomalaisista 64 prosenttia suhtautuu myönteisesti markkinatalouteen, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Asenteet ovat muuttuneet markkinataloudelle myönteisemmiksi lähes kaikissa väestöryhmissä. Suomalaisista 52 prosenttia suhtautuu kielteisesti sosialismiin.

”Suomalaiset eivät toivo järjestelmämuutosta, vaan reilua markkinataloutta, jossa kilpailun kuluttajalle tuottamat hyödyt realisoituvat”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Markkinatalousmyönteisimpiä ovat kokoomuksen kannattajat, johtavassa asemassa olevat, RKP:n ja keskustan kannattajat sekä yrittäjät. Miehet ovat naisia markkinatalousmyönteisempiä. Selvimmät mielipide-erot löytyvät eri puolueiden kannattajien väliltä.

Keskustan, RKP:n ja erityisesti kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten äänestäjät ovat muuttuneet markkinatalousmyönteisemmiksi kymmenessä vuodessa. Nihkeimmin markkinatalouteen suhtautuvat vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n kannattajat. SDP:n kannattajissa markkinatalouden suosio on kasvanut, mutta vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat ovat liikkuneet markkinakriittisempään suuntaan.

Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Askel oikealle -EVA Analyysi maanantaina 9.3. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823

viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 9728

Mediamateriaalit

Lataa

Suhtautuminen taloudellisiin järjestelmiin ja ideologioihin (%)

Miten suhtautuu nykyisin erilaisiin taloudellisiin järjestelmiin ja ideologioihin (%).

markkinatalousasenteet.png, 89 kt

Lataa

Lataa

Markkinatalousasenteet 2009 ja 2019

Markkintalousasenteet 2009 ja 2019 suhteessa vuoden 2009 väestön keskiarvoon

puolueidenkannattajat.png, 14 kt

Lataa

Download: Askel oikealle -EVA Analyysi

Askel oikealle -EVA Analyysi

Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti markkinatalouteen. Askel oikealle -EVA Analyysin on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

eva_analyysi_no_79.pdf, 389 kt

Lataa

Lataa

Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

ilkka_h_023.jpg, 10 Mt

Lataa