Yhä useampi suomalainen suhtautuu osakesijoittamiseen myönteisesti

Lue EVA Arvio tästä

Download: Suuria odotuksia -EVA Arvio
Suuria odotuksia -EVA Arvio

Hyvinvointivaltio halutaan vanhuudenturvaksi mutta siihen ei luoteta. EVA Arvion Suuria odotuksia on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Selvä enemmistö suomalaisista (62 %) on sitä mieltä, että osakesijoittaminen tarjoaa erinomaisen keinon lisätä niin yksityisten kansalaisten kuin koko kansantalouden vaurautta, vaikka se sisältää myös riskejä. Vain reilu kymmenesosa (13 %) on asiasta eri mieltä. Suomalaisten suhtautuminen osakesijoittamiseen on muuttunut selkeästi myönteisemmäksi, selviää EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Kyselyn tulokset ovat osa EVAn vuoden 2019 Arvo- ja asennetukimusta. Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Suomalaisten näkemykset ovat vajaassa 20 vuodessa muuttuneet osakesäästämiselle huomattavasti suotuisimmiksi. Vielä vuonna 2000 vain 42 prosenttia suomalaisista piti osakesijoittamista erinomaisena keinona lisätä vaurautta. Tuolloin – keskellä niin sanotun IT-kuplan loppuhuipentumaa – reilu neljäsosa (27 %) oli eri mieltä väittämän kanssa.

Kielteisimmin osakesäästämiseen suhtautuvat vasemmistoliiton äänestäjät, joista vain 40 prosenttia pitää sitä erinomaisena keinona lisätä vaurautta.

Lähes kaikissa väestöryhmissä enemmistö näkee osakesäästämisen erinomaisena keinona vaurastua. Suurinta suosiota osakesäästäminen nauttii kokoomuksen (87 %) ja keskustan (83 %) äänestäjien sekä johtavassa asemassa olevien (86 %) keskuudessa. Kielteisimmin osakesäästämiseen suhtautuvat vasemmistoliiton äänestäjät, joista vain 40 prosenttia pitää sitä erinomaisena keinona lisätä vaurautta. Silti heistäkin vain 29 prosenttia torjuu väittämän.

Suomalaisten suhtautumisesta osakesijoittamiseen ja eläkejärjestelmään lisää EVA Arviossa Suuria odotuksia.