Hyvinvointivaltio halutaan vanhuudenturvaksi mutta siihen ei luoteta

Lue EVA Arvio tästä

Download: Suuria odotuksia -EVA Arvio
Suuria odotuksia -EVA Arvio

Hyvinvointivaltio halutaan vanhuudenturvaksi mutta siihen ei luoteta. EVA Arvion Suuria odotuksia on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista eläkejärjestelmään ja hoivan kustantamiseen.

Luottamus suomalaiseen eläkejärjestelmään on heikkoa. Siitä huolimatta suomalaisten enemmistön (54 %) mielestä on väärin, että kansalaisten pitäisi varautua vanhuuteen itse säästämällä.

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on sitä mieltä, että hyvinvointivaltion pitää kyetä takaamaan verovaroin kustannetut hoivapalvelut kaikille niitä tarvitseville.

Silti lähes joka toinen (45 %) varautuisi myös itse kustantamaan läheistensä hoivapalvelut.

Enemmistö (62 %) suomalaisista on sitä mieltä, että osakesijoittaminen vaurastuttaa sekä kansalaisia että koko kansantaloutta

EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Kyselyn tulokset ovat osa EVAn vuoden 2019 Arvo- ja asennetukimusta. Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/ arvopankki.