Suomalaisten usko ihmistyön tarpeellisuuteen kasvussa

Lue EVA Analyysi tästä

Download: Paremman palkan perässä -EVA Analyysi
Paremman palkan perässä -EVA Analyysi

Työpaikkakohtainen sopiminen pelottaa ja houkuttaa. EVA Analyysin Paremman palkan perässä on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

EVA on seurannut Arvo- ja asennetutkimuksissaan suomalaisten näkemyksiä automaation työllisyysvaikutuksiin vuodesta 2000.

Yksi tulevaisuuden näkemys on, että automaatio ja robotisaatio johtavat alati vähenevään ihmistyön tarpeeseen. Toisaalta teollistumisen pitkä historia on osoittanut, että tarve ihmistyölle ei ole koneiden myötä kadonnut, vaan työ on vain muuttanut muotoaan.

Lähde: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

 

EVA on seurannut suomalaisten näkemyksiä automaation vaikutuksista työllisyyteen vuodesta 2000. Tuolloin yli puolet suomalaisista (51 %) oli sitä mieltä, että ”ihmistyön korvaaminen koneilla ja automaatiolla johtaa pysyvään suurtyöttömyyteen”. Nyt enää alle neljä kymmenestä (37 %) suomalaisista uskoo automaation johtavan suurtyöttömyyteen, ja 43 prosenttia torjuu väittämän.

Vaikka mielipiteet ovat vuosituhannen mittaan vaihdelleet, näyttää siltä, että suurin huoli automaation vaikutuksista on hellittämässä.