Aktiivimalli miellyttää suomalaisia

Lue EVA Analyysi tästä

Download: Paremman palkan perässä -EVA Analyysi
Paremman palkan perässä -EVA Analyysi

Työpaikkakohtainen sopiminen pelottaa ja houkuttaa. EVA Analyysin Paremman palkan perässä on kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Lataa

Suomalaisten yleinen suhtautuminen työttömiin on myötämielistä ja ymmärtäväistä. Sitä vastoin suhtautuminen joutenoloon on varsin tiukkaa, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Enemmistön (54 %) mukaan työttömän tulee voida etuisuuksiaan menettämättä kieltäytyä työtarjouksesta, joka ei vastaa hänen ammatillista osaamistaan. Eri mieltä on vajaa kolmasosa (31 %). Työttömien suuri enemmistö (82 %) soisi itselleen ja muille työttömille mahdollisuuden kieltäytyä ammatillista osaamista vastaamattomasta työtarjouksesta, mutta lähes yhtä hyväksyviä kieltäytymisen suhteen ovat vasemmistoliiton (80 % hyväksyisi) ja vihreiden (77 %) kannattajat. Voimakkaimmin toisella kannalla ovat johtavassa asemassa olevat sekä keskustaa äänestävät (Ks. EVA Analyysi Paremman palkan perässä).

62 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että ”on oikein, että työttömän on osoitettava aktiivisuutta työnhaussa tai muuten hänen työttömyysturvaansa alennetaan”.

Näin kysely tehtiin

Tulokset perustuvat 2 036 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 9.10.–22.10.2019. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Suomalaisten yleinen suhtautuminen työttömiin on siis myötämielistä ja ymmärtäväistä. Sitä vastoin suhtautuminen joutenoloon on varsin tiukkaa: työttömän on haettava aktiivisesti töitä. 62 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että ”on oikein, että työttömän on osoitettava aktiivisuutta työnhaussa tai muuten hänen työttömyysturvaansa alennetaan”. Eri mieltä on reilu neljäsosa (27 %).

Tulos on mielenkiintoinen ottaen huomioon, että Antti Rinteen hallitus on päättänyt luopua aktiivimallista, joka nimenomaan toteuttaisi kyseistä ideaa. Vielä erikoisemmaksi asian tekee, että kaikki eduskuntapuolueet – oppositio mukaan lukien – vaikuttavat kääntäneen kelkkansa kansalaisten enemmistön näkemystä vastaan.

Vahvimmin aktiivisuutta vaativat johtavassa asemassa olevat (94 % samaa mieltä) sekä kokoomuksen (90 %) ja keskustan äänestäjät (86 %). Ajatuksen torjuvat selvimmin työttömät, joista vain reilu kymmenesosa (12 %) vaatisi itseltään ja muilta työttömiltä aktiivisuutta työnhaussa etuuksien leikkaamisen uhalla. Kolme neljästä työttömästä (75 %) on väitteen kanssa eri mieltä. Myös vasemmistoliiton äänestäjien enemmistö (59 %) suhtautuu torjuvasti ajatukseen.