SUOMI HÄVIÄISI, JOS YRITYSVEROTUS HARMONISOITAISIIN

Mediamateriaalit

Download: Kenelle verot kuuluvat -EVA Raportti
Kenelle verot kuuluvat -EVA Raportti

Näin Suomi menestyy maiden välisessä kilpailussa. Kenelle verot kuuluvat EVA Raportin ovat kirjoittaneet johtaja Virpi Pasanen ja veroasiantuntija Ella Lammi.

Lataa

Lataa
Ella Lammi, Virpi Pasanen

Kuva: EVA

Lataa

Maailmassa on vireillä useampia hankkeita digitaalisen liiketoiminnan verottamiseksi ja yritysverotuksen harmonisoimiseksi. Jos hankkeet etenevät, Suomea voi uhata verotulojen menetys suurille maille, käy ilmi EVA Raportista Kenelle verot kuuluvat.

”Yritysten näkökulmasta kansainvälisesti harmonisoitu yritysverotus voisi olla toivottava tavoite, mutta se on utopia, joka ei toteudu. Nykyään valtiot käyttäytyvät aiempaa aggressiivisemmin suojellakseen omaa veropohjaansa. Myöskään EU:n komission ehdottama yhdistetty yritysverotus ei olisi ratkaisu kansainvälisesti toimiville yrityksille. Tämä johtuu muun muassa siitä, että nykyiset säännöt jäisivät voimaan suhteessa EU:n ulkopuolisiin valtioihin. Esimerkiksi verotettavan tulon jakamiseen liittyvät riidat voisivat jopa lisääntyä”, toteaa Kenelle verot kuuluvat -raportin toinen kirjoittaja, Deloitten johtaja Virpi Pasanen.

Yhtenäistetyssä verotuksessa Suomi voisi menettää verotuloja, yritysten pääkonttoreita ja muuta korkean lisäarvon toimintaa sekä mahdollisuuden kilpailla yhteisöverotuksella. Korkean ansiotuloverotuksen aiheuttama kilpailukykyhaitta korostuisi.

Verotuksen harmonisointia on perusteltu myös aggressiivisen verosuunnittelun estämisellä, mutta sitä estävää sääntelyä on jo merkittävästi lisätty. Valtiot ovat muuttaneet lainsäädäntöjään. Esimerkiksi raportointivelvoitteet ovat kasvaneet ja tietojenvaihto valtioiden välillä huomattavasti lisääntynyt.

”Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole yritysten kannalta kiinnostavaa. Hyödyt ovat pieniä, mutta maineriskit suuret”, kommentoi Pasanen.

Suomen kannattaa huolehtia siitä, että se ei saa näpeilleen kansainvälisen verotuksen uusjaossa.

”Suomi pitää huolta valtion verotuloista puolustamalla nykyjärjestelmää, ennustettavalla ja johdonmukaisella verotuksella, solmimalla hyviä verosopimuksia ja huolehtimalla kilpailukykyisestä yhteisöveron tasosta”, Pasanen sanoo.

EVA Raportin Kenelle verot kuuluvat ovat kirjoittaneet johtaja Virpi Pasanen ja veroasiantuntija Ella Lammi. Raportin tekoa on tukenut yritysten verojohtajista koostuva asiantuntijaryhmä.

Virpi Pasanen, Ella Lammi: Kenelle verot kuuluvat -EVA Raportti 29.4. kello 8.30 osoitteessa www.eva.fi

EVA julkaisee samaan aikaan päivitetyn version faktakirjasesta Verojen kirja. Myös se on ladattavissa ja luettavissa 29.4. kello 8.30 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot ja haastattelut: johtaja Virpi Pasanen, virpi.pasanen@deloitte.fi +358 40 749 06 60

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 97 28