SUOMALAISET LUOTTAVAT POLIISIIN – POLIITIKOT JA TIEDOTUSVÄLINEET MENETTÄNEET ENITEN ASEMIAAN

Mediamateriaalit

Lataa
Suomalaisen yhteiskunnan luottamusranking 2018

Eniten nauttimaansa luottamusta ovat onnistuneet vuodesta 2009 kasvattamaan tasavallan presidentti ja Euroopan unioni.

Lataa

Politiikan pudotus -EVA Arvio

Valtioon luotetaan mutta poliittisia toimijoita epäillään. EVA Arvion Politiikan pudotus on kirjoittanut tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Suomalaiset luottavat eniten poliisiin, presidenttiin ja puolustusvoimiin. 86 prosenttia luottaa poliisiin, 82 prosenttia puolustusvoimiin ja 81 prosenttia nykyiseen presidenttiin. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA selvitti Arvo- ja asennetutkimuksessaan, kuinka suurta luottamusta suomalaiset tuntevat 28 erilaista yhteiskunnassamme vaikuttavaa tahoa kohtaan. EVA teki vastaavan kyselyn vuonna 2009.

”Suomalaisten luottamus poliisiin on hieman lujittunut vuodesta 2009, vaikka viime vuosina yksittäisiin poliiseihin on kohdistunut epäilyksiä, tutkintoja, oikeudenkäyntejä ja tuomioitakin”, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Eniten nauttimaansa luottamusta ovat onnistuneet kasvattamaan tasavallan presidentti ja Euroopan unioni. Politiikan toimijat ja tiedotusvälineet ovat menettäneet eniten asemiaan EVAn luottamuspatterissa 2010-luvulla.

”Eduskunnan ja poliitikkojen kannalta tilanne on murheellinen. Suomalaiset luottavat enemmän esimerkiksi Wikipediaan (37 % luottaa) kuin eduskuntaan (35 % luottaa) tai puolueisiin (17 % luottaa)”, Haavisto toteaa.

Naiset luottavat miehiä enemmän ympäristöjärjestöihin, ammattiyhdistysliikkeeseen ja Yleisradioon. Miehet taas luottavat naisia enemmän Wikipediaan, markkinatalousjärjestelmään ja nykyiseen hallitukseen. Luottamusta tarkasteltiin myös puoluekannoittain. Koko väestöön nähden esimerkiksi SDP:n äänestäjät luottavat enemmän ammattiyhdistysliikkeeseen, Yleisradioon ja Helsingin Sanomiin.

Kysely luottamuksesta on osa EVAn Arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2 073 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–4.10.2018. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.eva.fi/arvopankki.

Ilkka Haavisto: Politiikan pudotus -EVA Arvio 4.4. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Julkaisun ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros, heini.larros@eva.fi tai +358 40 526 97 28

Lisätiedot: tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, ilkka.haavisto@eva.fi tai +358 50 331 3823