Ekonomistikone.fi: Taloustieteilijät erimielisiä valtion budjetin sopivuudesta suhdannetilanteeseen

Peräti 45 prosenttia suomalaisekonomisteista on epävarma valtion vuoden 2019 budjetin sopivuudesta suhdannetilanteeseen, selviää ekonomistikone.fi-sivustolta. Varmuuspainotetuissa vastauksissa ekonomistienemmistö moittii finanssipolitiikan viritystä.

38 prosenttia taloustieteilijöistä pitää valtion vuoden 2019 budjettia liian löysänä suhteessa suhdannetilanteeseen. 18 prosenttia vastaajista pitää sitä sopivana ja 45 prosenttia on sopivuudesta epävarma.

Varmuuspainotetuissa vastauksissa enemmistö ekonomisteista moittii finanssipolitiikan viritystä. Finanssipolitiikkaa tulisi nyt kiristää puskureiden luomiseksi tulevaisuutta varten, toteavat kriitikot.

Varmuuspainotetuissa vastauksissa enemmistö ekonomisteista moittii finanssipolitiikan viritystä.

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikone.fi