Ekonomistikone.fi: Euroopan keskuspankin aika lopettaa määrällinen keventäminen

69 prosenttia suomalaisekonomisteista katsoo, että Euroopan keskuspankin määrällisen keventämisen lopettaminen on järkevää kuluvan vuoden lopussa, selviää ekonomistikone.fi-sivustolta.

Kolmannes ekonomisteista on epävarma tai ei ota asiaan kantaa. Kommenteissaan ekonomistit toteavat, että käytännössä keventämisestä on irtaannuttava vaiheittain.

Määrällisellä keventämisellä tarkoitetaan rahapolitiikkaa, jossa keskuspankki ostaa suuria määriä valtion joukkovelkakirjoja ja muita arvopapereita pitääkseen pitkiä korkoja alhaalla ja inflaation tavoitteessa.

Määrällisellä keventämisellä tarkoitetaan rahapolitiikkaa, jossa keskuspankki ostaa suuria määriä valtion joukkovelkakirjoja ja muita arvopapereita pitääkseen pitkiä korkoja alhaalla ja inflaation tavoitteessa. EKP aloitti ko. ostot vuonna 2015.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään vastaus myös toiseen EKP:n rahapolitiikkaa käsittelevään kysymykseen. 74 prosenttia ekonomisteista katsoo, että Euroopan keskuspankin määrällisen keventämisen myönteiset vaikutukset euroalueen talouteen ovat olleet kielteisiä suuremmat. Neljännes vastaajista on epävarma tai vailla mielipidettä.

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikone.fi