Ekonomistikone.fi: Irtisanomisen helpottaminen nostaa tuottavuutta

58 prosenttia ekonomisteista katsoo, että irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua, selviää Ekonomistikone.fi-sivustolta.

Enemmistö (58 %) taloustieteiljöistä katsoo, että irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä lisää tuottavuutta, yksitoista prosenttia on eri mieltä ja 31 prosenttia epävarma tai vailla mielipidettä.

Ekonomistikone.fi-sivustolla julkaistiin tänään “Irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä edistää tuottavuuden kasvua” -kysymyksen lisäksi taloustieteilijöiden vastaukset kahteen muuhun työllisyyspolitiikkaa käsitelevään kysymykseen.

49 prosenttia ekonomistipanelisteista katsoo, että irtisanomisten helpottaminen pienissä yrityksissä kasvattaa työllisyyttä, 13 prosenttia ekonomisteista torjuu käsityksen. Epävarmoja on 36 prosenttia taloustieteilijöistä.

56 prosenttia ekonomisteista pitää hallituksen esittämän omatoimisen työnhaun mallin vaikutuksia työllisyyteen tuntemattomina. 37 prosenttia katsoo niin sanotun ”aktiivimalli kakkosen” nopeuttavan työllistymistä, kolme prosenttia vastanneista on eri mieltä.

Ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Marraskuussa 2017 avanneella Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 suomalaisekonomistia, muun muassa Bengt Holmström, Markus Jäntti, Marko Terviö ja Matti Pohjola ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin.

Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä ja kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikone.fi