YLEISTUKI ON TEHOKKAAMPI KÖYHYYDEN VÄHENTÄJÄ KUIN PERUSTULO

Julkaisun mediamateriaalit

Sosiaaliturvan yleisavain -EVA Analyysi

Britannian Universal Credit yhdisti tuet. Onko tässä malli Suomelle? Kirjoittajana Asmo Maanselkä.

Lataa

Lataa
Asmo Maanselkä

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

Ison-Britannian Universal Credit -järjestelmästä voisi ottaa mallia Suomessa. Työikäisten ja -kykyisten työttömyys-, asumis- ja toimeentulotuet yhdistävä yleistuki mullistaisi suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän ja työllisyydenhoidon.

”Yleistuki eroaa merkittävästi esimerkiksi perustulosta, koska sen tavoitteena on työkyvyn kohentaminen ja palauttaminen työmarkkinoille, eikä vain minimitoimeentulon turvaaminen”, sanoo EVA Analyysin Sosiaaliturvan yleisavain kirjoittanut Asmo Maanselkä. Analyysissa vastataan kymmeneen yleistukea koskevaan kysymykseen.

OECD:n suuntaa antavan laskelman mukaan UC-tyyppiseen yleistukeen siirtyminen voisi jopa vähentää julkisia menoja. Julkisen talouden tasapaino voisi mallinnuksen mukaan vahvistua noin 800 miljoonaa euroa, kun huomioidaan muutokset verotuloissa ja tukimenoissa. Järjestön mukaan siirtyminen yleistukeen voisi vähentää köyhien määrää Suomessa peräti 90 000 henkilöllä. Perustulo olisi yleistukea huonompi ratkaisu, sillä OECD:n mukaan se voisi nostaa Suomen köyhyysastetta ja pudottaa 150 000 henkilöä köyhyysrajan alle.

Yleistuki perustuu ajatukselle, että jokaisen tukieuron pitäisi parantaa työnhakijan työkykyä ja työmarkkinavalmiuksia. Yleistukimallissa kaikki työllistymispalvelut ja hakijan ohjaus koottaisiin yhteen. Jokainen työtön saisi henkilökohtaisen ohjaajan, jonka käsissä olisi työllistämisvastuu ja työttömyystukien myöntäminen. Yleistuen hakijan olisi mahdollista aloittaa myös omaa yritystoimintaa, ja tuki mahdollistaisi joustavan siirtymisen palkkatyöstä yrittäjyyteen. Työnteon kannustavuutta voitaisiin lisätä alentamalla pienituloisen työn efektiivistä rajaveroastetta, eli lisätulosta todellisuudessa maksettavan veron määrää, pohjoismaiselle tasolle.

Isossa-Britanniassa Universal Credit -tuki yhdisti kuusi tarveharkintaista työttömyysetuutta ja verovähennysoikeutta yhdeksi tueksi. Se poisti kannustinloukkuja ja paransi tuenhakijan palveluita. Jos tukea saava ansaitsee euron lisää palkkaa, hänelle jää siitä aina käteen 37 senttiä. Tuki lasketaan automaattisesti kuukausikohtaisesti tulorekisterin avulla. Tuki on perhekohtainen.

Sosiaaliturvan yleisavain – Britannian Universal Credit yhdisti tuet. Onko tässä malli Suomelle? -EVA Analyysi luettavissa ja ladattavissa 25.9. osoitteessa www.eva.fi