PERUSSUOMALAISET JA VIHREÄT LÄHES YHTÄ LIBERAALEJA, MUTTA ERI SYISTÄ

Julkaisun mediamateriaalit

Lataa
Eri puolueiden äänestäjien vapausasenteet

Lähde: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: Vaikea vapaus -EVA Pamfletti
Vaikea vapaus -EVA Pamfletti

Kaksi näkemystä elämästä holhouksen jälkeen. Kirjoittajina Jyrki Lehtola ja Heikki Pursiainen.

Lataa

RKP:n, kokoomuksen, vihreiden ja perussuomalaisten kannattajat ovat liberaalimpia kuin suomalaiset keskimäärin, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen liberalismimittauksesta.

RKP:n kannattajat ovat äänestäjistä liberaaleimpia eli muita valmiimpia lisäämään vapauksia. Kristillisdemokraattien kannattajat ovat konservatiivisimpia eli arvostavat muita enemmän sääntelyä ja rajoituksia. Miehet kannattavat naisia laajemmin yksilönvapauksien lisäämistä.

Eri puolueiden äänestäjien vapausnäkemyksiä tarkasteltiin neljällä vapauden ulottuvuudella: sananvapaus, identiteetin vapaus, talouden vapaus ja vapaus holhouksesta.

Myös yhden asian liberaaleja ja konservatiiveja löytyy. Vihreiden äänestäjien sijoittuminen mittarin liberaaliin päähän johtuu erittäin voimakkaasta tuesta identiteetin vapaudelle, jolla tutkimuksessa tarkoitetaan sukupuolivähemmistöjen, kulttuurien ja taiteen vapauksia. Sama pätee kääntäen perussuomalaisten kannattajiin. He olisivat mittarin liberaaleimmassa päässä, ellei heidän tukensa identiteetin vapaudelle olisi eri äänestäjäryhmistä selvästi alhaisin.

Johdonmukainen liberalismi ja konservativismi ovat äänestäjissä poikkeuksia. Vaikka kokoomuksen äänestäjät ovat EVAn liberaalimittarin yksi liberaaleimmista ryhmistä, koostuu heidän keskimääräistä vahvempi liberalisminsa lähinnä talouden vapaudesta ja holhouksen vastaisuudesta. Sanan- ja identiteetin vapauksia kokoomuksen kannattajat tukevat korkeintaan keskimääräisesti.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksessa kysyttiin 21 eri asian tai elämänalueen kohdalla, onko niillä vapautta liian vähän, sopivasti vai liikaa. Suomalaiset ovat väestötasolla varsin tyytyväisiä vapauden määrään useimmissa asioissa. 46 prosenttia suomalaisista pitää kuitenkin vapautta yrittämisessä ja yritystoiminnassa liian vähäisenä ja vain neljä prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa on liikaa vapautta yrittää.

Kysely vapaudesta on osa EVAn vuoden 2018 Arvo- ja asennetutkimusta. Tulokset perustuvat 2 073 henkilön antamiin vastauksiin. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 2.–15.1.2018 ja ne kuvaavat väestöryhmien vapautta koskevia asenteita tiedonkeruun aikaan. Vastaajat edustavat koko maan aikuisväestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

Puolueiden kannattajien välisiä eroja käsiteltiin faktorianalyysilla, johon otettiin mukaan 12 selvimmin mielipiteitä jakavaa asiaa.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984. Kaikki tutkimustulokset löytyvät osoitteesta www.eva.fi/arvopankki

EVA julkaisi tällä viikolla vapausaiheisen pamfletin Vaikea vapaus – Kaksi näkemystä elämästä holhouksen jälkeen, jossa kirjailija-kolumnisti Jyrki Lehtola perkaa Arvo- ja asennetutkimuksen tuloksia lempeän ironisesti. Pamfletin toisen osan kirjoittanut ekonomisti Heikki Pursiainen kritisoi hyvinvointivaltion pohjoismaista mallia ja etsii keinoja lisätä köyhien, keskiluokkaisten ja meidän kaikkien vapautta.

EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen tulokset luettavissa ja ladattavissa 24.8. kello 5.00 osoitteessa www.eva.fi