KESKILUOKKA EI OLE KURJISTUNUT

Julkaisun mediamateriaalit

Lataa
Mediaanitulojen kehitys

Mediaanitulojen kehitys eri tuloluokissa 1995–2016 (e/kk, vuoden 2016 hinnoissa).

Lataa

Download: Vankistuva keskiluokka -EVA Analyysi
Vankistuva keskiluokka -EVA Analyysi

Kaksi kolmesta suomalaisesta kuuluu joukkoon, joka on pitänyt pintansa hyvin. Kirjoittajana Ilkka Haavisto.

Lataa

Download: Me olemme keskiluokka -EVA Fakta
Me olemme keskiluokka -EVA Fakta

Me olemme keskiluokka perkaa keskiluokan koostumusta, tulokehitystä ja yhteiskunnallista roolia. Kirjasen pohja-aineistona on Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilasto, jonka tietoja on yhdistelty useisiin muihin rekisteriaineistoihin. EVA Faktan tiedot ovat koonneet ja työstäneet tutkija Topias Pyykkönen, yliaktuaari Aura Pasila Tilastokeskuksesta sekä tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto EVAsta.

Lataa

Lataa
Ilkka Haavisto

Kuva: Matti Rajala / EVA

Lataa

Keskiluokka on pysynyt Suomessa taloudellisesti vahvana, eikä sen tulotaso ole viime vuosikymmeninä huonontunut, käy ilmi EVA Analyysista Vankistuva keskiluokka ja EVA Faktasta Me olemme keskiluokka.

Keskiluokkaan kuuluvien käytettävissä olevat tulot ovat nousseet joka vuosi keskimäärin yli kaksi prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 2016. Keskiluokan käytettävissä olevat tulot kasvoivat 45 prosenttia, korkeatuloisten 49 ja matalatuloisten 36 prosenttia vuosina 1995–2016.

Keskiluokkaa voimakkaasti määrittävä piirre on työssäkäynti. Yksinasuvan palkansaajan ansiot ylittävät keskiluokan rajan miltei kaikissa ammateissa kokopäivätyössä. Vuonna 2016 keskiluokkaan kuuluivat Suomessa palkansaajat, joiden palkkatulot ennen veroja olivat 1 900–6 400 euroa kuukaudessa.

Keskiluokkaan voi nousta, siitä voi pudota ja sieltä nousta.

”Mikä tärkeintä: kaikkein alimmastakin kymmenyksestä 48 prosenttia vaihtaa tulokymmenystään kolmessa vuodessa ylöspäin, osa jopa ylimpiin kymmenyksiin”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Liikkuminen tuloluokkien välillä on kytköksissä muutoksiin työmarkkinoilla. Esimerkiksi ylempiin keskituloisiin suomalaisiin kuuluvista noin joka toinen vaihtaa muutaman vuoden aikavälillä tuloluokkaa.

Jopa 3,7 miljoonaa suomalaista eli 68 prosenttia suomalaisista kuuluu keskiluokkaan. Suomen keskiluokka on yksi Euroopan suurimmista. Ruotsissa on suunnilleen samankokoinen keskiluokka kuin Suomessa, Virossa keskiluokkaan kuuluu 58 prosenttia väestöstä.

Vankistuva keskiluokka -EVA Analyysissa ja Me olemme keskiluokka -EVA Faktassa on käytetty OECD:n määritelmää keskiluokasta. Sen mukaan keskiluokkaan kuuluvat kotitaloudet, joissa käytettävissä olevat tulot ovat yli 75 prosenttia, mutta alle 200 prosenttia väestön mediaanitulosta.

Ilkka Haavisto: Vankistuva keskiluokka -EVA Analyysi 29.5. osoitteessa: www.eva.fi
Me olemme keskiluokka -EVA Fakta 29.5. osoitteessa www.eva.fi

Julkaisujen ennakkopyynnöt: viestintäpäällikkö Heini Larros: heini.larros@eva.fi tai 040 526 9728