Näin siirrytään tuloluokasta toiseen

EVAn KESÄKURSSI – KUVA 10

Jo muutaman vuoden aikajänteellä tuloliikkuvuus eli siirtyminen tuloluokasta toiseen on melko yleistä. Kaikista vuonna 2014 keskituloisiksi luetuista 39 prosenttia vaihtoi tuloluokkaa vuoteen 2016 mennessä. Samalla aikavälillä korkeatuloisista tuloluokkaa vaihtoi 32 prosenttia ja matalatuloisista 27 prosenttia. Osittain matalatuloisuuden voimakkaampaa pysyvyyttä selittää se, että ryhmässä on paljon eläkeläisiä. Lyhyen aikavälin tuloliikkuvuus liittyy yleensä elämäntilanteiden muutoksiin, kuten työttömäksi joutumiseen tai työllistymiseen.

Lähde: Tilastokeskus. Lisää lukuja keskiluokasta EVA_Faktasta Me olemme keskiluokka.

EVAn kesäkurssilla esittelemme kymmenen tärkeää Suomi-kuvaa, jotka käsittelevät muun muassa työtä, tulonjakoa ja koulutusta.