Näin tulot ovat kasvaneet eri tuloluokissa

EVAn KESÄKURSSI – KUVA 9

Mediaanitulot ovat kasvaneet kaikissa tuloluokissa viime vuosikymmeninä. Mitä korkeampi tuloluokka, sitä suurempaa käytettävissä olevan rahatulon kasvu on ollut. Keskituloisten mediaanitulojen kasvu on ollut 45–46 prosenttia vuodesta 1995. Ylemmän keskiluokan käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 3 402 euroa kuukaudessa henkeä kohti ja alemman keskiluokan 1 875 euroa vuonna 2016. Korkeatuloisten mediaanitulot ovat nousseet jopa 49 prosenttia yli 4 900 euroon kuukaudessa. Matalatuloisten mediaanitulojen kasvu on ollut hitaampaa, yhteensä nousua on vuodesta 1995 kertynyt 36 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Lisää lukuja keskiluokasta EVA_Faktasta Me olemme keskiluokka.

EVAn kesäkurssilla esittelemme kymmenen tärkeää Suomi-kuvaa, jotka käsittelevät muun muassa työtä, tulonjakoa ja koulutusta.