Näin väestö jakautuu tuloluokkiin

EVAn KESÄKURSSI – KUVA 8

Keskituloiset on laajin tuloryhmä. Vuonna 2016 keskituloisia oli yhteensä 68 prosenttia väestöstä, korkeatuloisia kuusi prosenttia ja matalatuloisia 26 prosenttia väestöstä. Keskiluokan sisältä voidaan erottaa kolme ryhmää (keskiluokan sisäinen luokittelu, Niehues 2014): ylemmät, keskimmäiset ja alemmat keskituloiset. Näistä ryhmistä suurin on alemmat keskituloiset, joihin kuuluu keskiluokasta melkein puolet ja koko väestöstä kolmannes. Koko väestön tasolla käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli henkeä kohti 2 032 euroa kuukaudessa. Korkeatuloisen käytettävissä oleva tulo oli yli 4 065 euroa kuukaudessa ja matalatuloisen alle 1 525 euroa.

Lähde: Tilastokeskus. Lisää lukuja keskiluokasta EVA_Faktasta Me olemme keskiluokka.

EVAn kesäkurssilla esittelemme kymmenen tärkeää Suomi-kuvaa, jotka käsittelevät muun muassa työtä, tulonjakoa ja koulutusta.