Julkisten menojen rahoitus vuosina 1975–2014

EVAn KESÄKURSSI – KUVA 7

Julkisia menoja ei pystytty vuonna 2008 alkaneen talouskriisin aikana kattamaan verotuloilla, joten valtio ja kunnat ovat velkaantuneet. Vuonna 2013 lisävelkaa otettiin 8,4 miljardia euroa, ja julkisen velan suhde BKT:hen nousi 59,3 prosenttiin. 1990-luvun lama-aikana julkista velkaa kasvatti markan devalvaatio, joka nosti valuuttamääräisen velan arvoa.

Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Lisää hyvinvointivaltion tärkeitä lukuja EVA Faktasta Hyvinvointivaltio numeroina

EVAn kesäkurssilla esittelemme kymmenen tärkeää Suomi-kuvaa, jotka käsittelevät muun muassa työtä, tulonjakoa ja koulutusta.