Näin julkiset menot jakautuvat tehtävittäin

EVAn KESÄKURSSI – KUVA 6

Vuonna 2008 alkanut talouskriisi kiihdytti julkisten menojen kasvua. Vuonna 2013 julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta nousi 57,8 prosenttiin. Vuosina 2000–2013 kasvu oli nopeinta sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotka kasvoivat käyvin hinnoin mitattuna keskimäärin 5,8 prosenttia vuodessa. Tulonsiirrot, kuten eläkkeet ja sosiaaliavustukset, kasvoivat 4,8 prosenttia vuodessa. Julkisten menojen rahoituspohjan muodostaa kokonaistuotanto, joka
kasvoi samana ajanjaksona keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa.

Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Lisää hyvinvointivaltion tärkeitä lukuja EVA Faktasta Hyvinvointivaltio numeroina

EVAn kesäkurssilla esittelemme kymmenen tärkeää Suomi-kuvaa, jotka käsittelevät muun muassa työtä, tulonjakoa ja koulutusta.