40 % toimihenkilötalouksia – keskiluokka sosioekonomisen aseman mukaan

Kaikista keskituloisista kotitalouksista noin 40 prosenttia on toimihenkilötalouksia.

Tuloluokka ei kulje käsi kädessä sosioekonomisen luokan kanssa. Esimerkiksi työntekijöiden ja alempien toimihenkilöiden osuudet ovat suunnilleen yhtä suuret alemmissa ja keskimmäisissä keskituloisissa. Alempien keskituloisten ryhmä poikkeaa muista, koska siinä eläkeläisiä on kolmannes.

Keskiluokan ammateista ja koulutuksesta voi lukea lisää EVA Faktasta Me olemme keskiluokka.