Keskiluokan perhemuoto – joka toinen keskiluokkaan kuuluvista asuu lapsiperheessä

Tyypillisimmässä keskiluokkaisessa kodissa asuu avo- tai aviopari ja yhdestä kahteen lasta. Yli kolmen lapsen perheitä löytyy eniten alemmista keskituloisista.

Korkeatuloisissa tyypillisin perhemuoto on lapseton avo- tai aviopari. Matalatuloiset asuvat keskituloisia selvästi useammin yksin.

Keskiluokan perhemuodosta ja muun muassa asumisväljyydestä voi lukea lisää EVA_Faktasta_Me olemme keskiluokka.