Tältä näyttää keskiluokka – kuusi tärkeää kuvaa meistä

Kuinka suuri keskiluokka Suomessa on kansainvälisesti verraten? Miten keskiluokan tulot ovat kehittyneet? Kuinka suurella osalla on korkeakoulututkinto? EVA Fakta Me olemme keskiluokka esittelee keskiluokan 28 graafissa. Tässä kuusi kuvaajaa.

Suomalainen keskiluokka paljastuu laajaksi myös kansainvälisessä vertailussa.

2000-luvulla tuloluokkien osuudet väestöstä ovat pysyneet vakaina.

Mediaanitulot ovat kasvaneet kaikissa tuloluokissa viime vuosikymmeninä.

Jo muutaman vuoden aikajänteellä tuloliikkuvuus eli siirtyminen tuloluokasta toiseen on melko yleistä.

Keskiluokka maksaa valtaosan tuloveroista ja veronluonteisista maksuista.

Keskituloisista 87 prosentilla on peruskoulun jälkeinen tutkinto, kun matalatuloisten parissa luku on noin 70 prosenttia.

Me olemme keskiluokka -EVA Faktassa ja Vankistuva keskiluokka -EVA Analyysissa on käytetty OECD:n määritelmää keskiluokasta. Sen mukaan keskiluokkaan kuuluvat kotitaloudet, joissa käytettävissä olevat tulot ovat yli 75 prosenttia, mutta alle 200 prosenttia väestön mediaanitulosta.

Lue tästä EVA Fakta Me olemme keskiluokka

Tästä pääset tutustumaan EVA Analyysiin Vankistuva keskiluokka