Suomessa suhtaudutaan poikkeuksellisen sallivasti poliittisiin lakkoihin – tarvitsevat tarkemman tulkinnan

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on pidetty hyväksyttävänä kestoltaan
korkeintaan muutaman tunnin spontaaneja protestilakkoja. Saksassa
ja Britanniassa poliittiset lakot ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä,
koska työnantaja ei voi vastata niiden vaatimuksiin, toteaa työoikeuden professori Seppo Koskinen.

Suomessa poliittisiin lakkoihin suhtaudutaan poikkeuksellisen sallivasti, käy ilmi Turun yliopiston työoikeuden professorin Seppo Koskisen analyysista Protestin_rajat, joka julkaistiin osana Tyon uudet_ehdot -EVA Raporttia. Muualla Euroopassa poliittiset lakot on yleensä kielletty, sillä poliittisen protestoinnin katsotaan kuuluvan vapaa-ajalle. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa korkeintaan muutaman tunnin spontaanit protestilakot on katsottu sallituksi.

Lisäksi poliittisten lakkojen vaikutukset kohdistuvat suoraan työnantajiin, jotka eivät voi vastata niiden vaatimuksiin.

Poliittinen lakko voi horjuttaa työrauhaa kyseenalaistamalla koko työehtosopimuksen. Lisäksi poliittisten lakkojen vaikutukset kohdistuvat suoraan työnantajiin, jotka eivät voi vastata niiden vaatimuksiin.