Näin yleissitovuudesta tuli työmarkkinoiden tärkein ongelma

Yleissitovuus jäykistää työmarkkinoita ja vie joustoa esimerkiksi palkoista, työajoista ja lomista. Suomessa työehtosopimusten yleissitovuus on muihin EU-maihin verrattuna käytössä poikkeuksellisen kattavasti ja usein. Lue tästä Marko Erolan kirjoittama analyysi Sidotut kädet.

Yleissitovuus velvoittaa työnantajan noudattamaan työnantaja- ja työntekijäliittojen tekemää valtakunnallista työehtosopimusta silloinkin, kun työnantaja ei ole järjestäytynyt, toisin sanoen ei kuulu liittoon.

Muissa EU-maissa se kattaa yleensä vain palkan ja työajan minimiehdot.

Suomessa työehtosopimusten yleissitovuus on muihin EU-maihin verrattuna käytössä poikkeuksellisen kattavasti ja usein. Meillä yleissitovuus koskee kaikkia työehtosopimuksessa määriteltyjä työehtoja, kun muissa EU-maissa se kattaa yleensä vain palkan ja työajan minimiehdot, selviää Marko Erolan kirjoittamasta analyysista Sidotut_kadet.