Helsinki ja Tampere ovat Suomen tulevaisuus

Varsinkin Helsingin, mutta myös Tampereen, seutu houkuttelee nuorta koulutettua työvoimaa. Seutujen osuus nuorista akateemisesti koulutetuista aikuisista on korkeampi kuin alueella sijaitsevien korkeakoulujen osuus valmistuneista. Eri puolilla Suomea korkeakoulutettu nuori väestö siirtyy siis näille alueille töihin. Näin selviää EVA Pamfletissa Kaupunkien voitto – Kuusi keinoa vapauttaa kaupunkien kasvu, joka julkistettiin 7. lokakuuta 2015.

Taulukko 2 nuoret koulutetut

(Taulukko löytyy pamfletin sivulta 35.)

Vaurautta ja väkeä riittää myös näiden kaupunkien välille. Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-väylä, eli ”Suomen kasvukäytävä”, on Suomen talouskasvun ydinalue, joka säteilee kasvua myös muualle. Toimivat liikenneratkaisut – niin raideyhteys kuin moottoritiekin – ovat olennainen osa kasvukäytävän menestystä.Kuvio 1 BKT

Kirjoittajien mukaan Suomessa tuleekin panostaa nimenomaan kasvukäytävän tulevaisuuteen. Jo nyt siellä tuotetaan 45 % Suomen bruttokansantuotteesta sekä 50 % yritysten liikevaihdosta.

(Kuvio löytyy pamfletin sivulta 11.)

***

Helsingin vetovoima on hyvä asia ja pääkaupungin ympäryskuntineen tuleekin saada kasvaa, pamfletissa kannustetaan. Yritysten ja työntekijöiden kannalta suuret työmarkkinat toimivat paremmin kuin pienemmät; on enemmän valinnanvaraa, myös erikoistuneille osaajille. Suuremmalla paikkakunnalla työpaikan sulkeminen ei ole kohtalonisku, kun muita työnantajia on tarjolla. Teollisuuden hajauttamiset maaseudulle ovat säännönmukaisesti epäonnistuneet, kirjoittajat toteavat. Kaupungeista löytyy myös luovuutta ja verkostoja, jotka luovat uutta työtä.

Asuntoja tarvitaan rutkasti lisää ja varsinkin Helsingin pitäisi vastata suosioonsa lisäämällä asuntotuotantoaan, ja nimenomaan suosittuihin kaupunginosiin. Kirjoittajien mukaan se, että esimerkiksi Helsingin Kallion asuntoihin kohdistuu ylikysyntää, tarkoittaa yksinkertaisesti, että ”Kalliota tarvitaan lisää”, ei vähemmän.

***

Suurten kaupunkien kasvu tulee kiihtymään ja Suomen taloudellisen menestyksen kannalta keskeiset kasvavat elinkeinoalat viihtyvät parhaiten suurissa kaupungeissa. Silti kaupunkipolitiikkaan kiinnitetään vain vähän huomiota.

”Elinvoimaisella kaupungilla on elinvoimainen keskusta”, pamfletissa todetaan. Yhdyskuntarakenteella on suuri merkitys kaupungin viihtyisyyteen ja menestykseen; se voi joko houkutella käyttämään palveluja tai torjua sitä. Kirjoittajien mukaan suomalaisten kaupunkien yhdyskuntarakenne on epäterve verrattuna eurooppalaisiin kaupunkeihin.

Jotta kaupungit voivat menestyä, on elinkeinotoiminnan jarrut poistettava. Palvelujen vapauttaminen on osa kaupunkien kasvun reseptiä – palveluala on tulevaisuuden työllistäjä. Taksi- ja apteekkitoiminta käy eri volyymilla kaupungeissa kuin taajamissa, joten kaupungeissa niiden kilpailun vapauttaminen on hyvin perusteltua. Kirjoittajat kritisoivat valtion harjoittamaa ristisubventiota niin apteekkitoiminnassa kuin raideliikenteessäkin.

Kiinteistöveroa tulisi kehittää niin, että se vastaa maan todellista markkinahintaa. Kiinteistöveroja ja kaavoitusmaksuja tulisi voida käyttää kaupungin investointeihin. Valtion ei tarvitsisi olla mukana esimerkiksi infrainvestoinneissa, pamfletissa todetaan. Normeja tulisi purkaa, jotta rakentamisen kustannuksia saataisiin madallettua.

Soininvaara ja Särelä kritisoivat kuntia niiden harjoittamasta osaoptimoinnista. Metropolihallinto saisi kunnat toimimaan paremmin yhdessä. ”Opettaisi seudullista ajattelua, kun sosiaaliset velvoitteet ja rahat olisivat yhteiset”, Soininvaara ja Särelä painottavat.

Julkaisu

KaupunkienVoittoKansikuva_pieni

EVA Pamfletti Kaupunkien voitto – Kuusi keinoa vapauttaa kaupunkien kasvu (PDF)

EVA_Pamfletti_Kaupunkien_voitto – Kuusi keinoa vapauttaa kaupunkien kasvu (EPUB)

Lehdistötiedote: Helsingissä ja Tampereella on Suomen tulevaisuus – EVA Pamfletti

 

Kuvassa EVA:n seminaari jossa julkistetaan Osmo Soininvaaran kirja. Tilaisuutta johtaa Matti Apunen. Paneelissa mm Matti Vasnhanen ja jukka Mäkelä. Kasvukaupungit. Kaupunkilaiset. Helsinki 07. Lokakuu 2015. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Julkistustilaisuus

EVA Pamfletti Kaupunkien voitto julkistettiin keskiviikkona 7. lokakuuta 2015.

Osmo Soininvaara on Suomen johtava kaupunkikeskustelija. Hän on tietokirjailija, joka on tehnyt pitkän uran Vihreiden edustajana politiikassa. Mikko Särelä on tekniikan tohtori ja projektipäällikkö Aalto-yliopistolta, sekä ”Lisää kaupunkia Helsinkiin” –ryhmän perustaja.

Julkistustilaisuus pidettiin 7.10. klo 16 alkaen Helsingissä. Tilaisuudessa keskusteluun osallistuivat kirjoittajien lisäksi Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen sekä Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Keskustelua moderoi EVAn johtaja Matti Apunen.

Tilaisuudessa katsottiin Suomen kasvukäytävä -verkoston projektijohtaja Anna-Mari Ahosen haastattelu. Haastattelu löytyy EVA TV:stä, kuten myös Mikko Särelän vastaus kysymykseen, miksi kasvukäytävää ei ole syntynyt Helsingin ja Turun välille.

Julkistustilaisuuden kuvitus on löydettävissä täältä. Esityksen toteutti EVAlle Alaska Markkinointi Oy.

Julkistustilaisuuden kuvia voi katsella Flickrissä.

Kuvassa EVA:n seminaari jossa julkistetaan Osmo Soininvaaran kirja. Tilaisuutta johtaa Matti Apunen. Paneelissa mm Matti Vasnhanen ja jukka Mäkelä. Kasvukaupungit. Kaupunkilaiset. Helsinki 07. Lokakuu 2015. COM.PIC / MAURI RATILAINEN

Lisätiedot ja julkaisun tilaukset:

EVAn viestintäpäällikkö Henna Hopia, henna.hopia@eva.fi, 045 601 8886.