Noin puolet suomalaisista pitää verotusta liian kireänä – verokapina kytee perussuomalaisissa

Suomalaisista 49 prosenttia katsoo, että verotus Suomessa on kaiken kaikkiaan liian ankaraa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toista mieltä on 32 prosenttia.

Mediamateriaalit

Download: EVA Artikkelin Puolet pitää verotusta Suomessa liian ankarana - verokapina elää oikeistopuolueissa kuvioliite
EVA Artikkelin Puolet pitää verotusta Suomessa liian ankarana - verokapina elää oikeistopuolueissa kuvioliite

Lataa

Kriittisimpiä verotuksen tasoa kohtaan ovat perussuomalaisten äänestäjät, joista 83 prosenttia pitää verotusta Suomessa liian ankarana. Myös kokoomuksen äänestäjät (71 %) pitävät verotusta Suomessa liian ankarana. Niin ikään enemmistö (58 %) Liike Nytin äänestäjistä on kriittisiä verotuksen tasoa kohtaan. Kristillisdemokraattien (41 %) ja keskustan (47 %) ja äänestäjistä suurempi osa pitää verotusta liian kireänä kuin ei pidä.

Toiselle kannalle kallistuvat Sanna Marinin hallituksen muut puolueet. Kaikista tyytyväisimpiä verotuksen ankaruuteen ovat vihreiden äänestäjät, joista kolme neljästä (74 %) torjuu väitteen verotuksen liiallisesta ankaruudesta Suomessa. Enemmistö myöskään vasemmistoliiton (70 %), RKP:n (56 %) ja SDP:n (53 %) äänestäjistä ei pidä verotusta Suomessa liian ankarana.

Toisin kuin muiden puolueiden äänestäjät, perussuomalaisten äänestäjät ovat yhä kriittisempiä verotuksen tasoon verrattuna vuonna 2015 tehtyyn Arvo- ja asennetutkimuksen verokyselyyn.

”Näkemys Suomen verotuksen ankaruudesta on lientynyt vuodesta 2002, jolloin 70 prosenttia suomalaisista piti Suomen verotusta liian ankarana. Osin muutos saattaa johtua siitä, että Suomen kokonaisveroaste on nyt hieman alhaisempi kuin 1990-luvun lopussa. Toisaalta kansalaisten kasvanut verotuksen tason hyväksyntä saattaa olla yhteydessä velkatietoisuuteen, sillä kansalaisten huolestuneisuus julkisen talouden velkaantumisesta on lisääntynyt. Tulkinnan puolesta kielii myös se, että selvä enemmistö suomalaisista toivoisi verotuksen kiristämisen sijaan julkisen talouden toiminnan tehostamista”, sanoo tulosanalyysin kirjoittanut EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Tulokset perustuvat 2 043 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–13.2.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Emmiliina Kujanpää: Puolet pitää verotusta Suomessa liian ankarana – verokapina elää oikeistopuolueissa -EVA Artikkeli tiistaina 16.5. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, emmiliina.kujanpaa@eva.fi tai +358 40 768 0621