Suomalaisten EU-myönteisyys jatkaa huippulukemissa – EU-kriittisyys yhteydessä epäluottamukseen politiikkaa kohtaan

Suomalaisista 64 prosenttia suhtautuu myönteisesti maamme EU-jäsenyyteen ja 17 prosenttia kielteisesti, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. EU-jäsenyyden suosio jatkaa ennätystasolla, jonne se nousi Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.

Mediamateriaalit

Lataa
"Miten suhtautuu nykyään maamme EU-jäsenyyteen" (%)

Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Lataa

Download: EVA Artikkelin EU-myönteisyys edelleen huippulukemissa kuvioliite
EVA Artikkelin EU-myönteisyys edelleen huippulukemissa kuvioliite

Lataa

Lataa
Sami Metelinen

Kuva: Karoliina Paavilainen / EVA

Lataa

”EU-kriittisyys paikantuu erityisesti ihmisiin, jotka ovat hyvin tyytymättömiä suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Suomalaiset suhtautuvat yleisesti varauksella demokratian tilaan, mutta erityisen synkkänä suomalaisen demokratian näkevät EU:hun kielteisesti suhtautuvat.”, sanoo EU-asenteita käsittelevän tulosanalyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

EU:hun kielteisesti suhtautuvista vain kuusi prosenttia on sitä mieltä, että demokratia toimii Suomessa niin hyvin, että puheet kansalaisten huonoista vaikutusmahdollisuuksista ovat vailla pohjaa. Peräti 76 prosenttia heistä ei koe suomalaisen demokratian toimivan hyvin. Kaikista suomalaista 33 prosenttia pitää demokratiaa toimivana.

Erityisen EU-myönteisiä ovat 18–25-vuotiaat (77 % suhtautuu myönteisesti) ja yli 65-vuotiaat (78 %), akateemisesti koulutetut (75 %), opiskelijat (76 %) sekä puolueiden kannattajaryhmistä RKP:n (93 %), vihreiden (88 %), SDP:n (88 %) ja kokoomuksen (80 %) äänestäjät. Myös enemmistö vasemmistoliiton (75 %) ja keskustan (69 %) äänestäjistä suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti.  Kristillisdemokraattien äänestäjät ovat pikemminkin kielteisiä (42 %) kuin myönteisiä (29 %).

EU-kriittisimpiä vuorostaan ovat perussuomalaisten äänestäjät (57 % suhtautuu kielteisesti). 22 prosenttia perussuomalaisten äänestäjistä suhtautuu EU:hun myönteisesti. Myös perussuomalaisten EU-myönteisyys on kasvanut Venäjän Ukrainan-hyökkäyksen jälkeen, sillä vielä vuonna 2021 vain 14 prosenttia perussuomalaisten äänestäjistä suhtautui EU:hun myönteisesti.

Tulokset perustuvat 2 043 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 31.1.–13.2.2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: EU-myönteisyys edelleen huippulukemissa -EVA Artikkeli tiistaina 9.5. kello 6.00 osoitteessa www.eva.fi

Lisätiedot: toimituspäällikkö Sami Metelinen, sami.metelinen@eva.fi tai +358 40 578 0041